Hybridityötä opitaan yhdessä – vastuu muuttuvasta työstä on meillä kaikilla

Finanssiakatemian Ajatustori

  • Finanssiakatemian jäsenille suunnatussa 13.10.2022 pidetyssä Ajatustori-tilaisuudessa pohdittiin hybridityön johtamista.
  • Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset ja jakaa tietoa sekä osaamista verkoston sisällä.
  • Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tehdä hybridityötä, vaan jokaisen työyhteisön tulee määritellä itse, mitä se juuri omassa yhtiössä tarkoittaa.

Mitä on hybridityö?

Mitä on hybridityö? Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö Hertta Vuorenmaa toteaa, ettei kysymykseen ole oikeaa vastausta, sillä jokainen työyhteisö määrittelee itse, mitä hybridityö omassa organisaatiossa tarkoittaa. Pitämässään puheenvuorossa Vuorenmaa käsitteli hybridityötä yhtenä työn muutoksessa tarvittavana taitona ja sitä, miten se vaatii erilaista ajattelua, työn organisointia ja johtamista.  

Johtaakseen hybridityötä onnistuneesti, tulee esihenkilön olla tietoinen siitä, miten tiimillä menee. Tieto omien tiimiläisten jaksamisesta on näin koronan jälkeisenä aikana aiempaakin tärkeämpää

”Korona on syventänyt kaikkia epätasa-arvoisuuksia organisaatioissa ja nopeuttanut työn muutosta. Tämän seurauksena esihenkilöillä on nyt käsissään entistä monimuotoisempi ja monimutkaisempi työorganisaation kokonaisuus, jossa tieto on valttia. Kokonaisuuden analyysi on siis päätyökalu ihmisten kohtaamisen lisäksi”, sanoo Vuorenmaa. 

Varman HRD-päällikkö Pauliina Heiskasen mukaan hybridityön myötä esihenkilön ja johtamisen rooli muuttuu entistä enemmän valmentavaan suuntaan, jossa esihenkilö ei ohjaa työn tekemistä vaan toimii enemmän mahdollistajana. Esihenkilön tehtävä on ennemmin selkiyttää suunta ja työn tavoitteet sekä johtaa yhteistyötä ja osaamista. Asiantuntijalle ja tiimille siirtyy vastuuta siitä, miten tavoitteisin päästään.

”Meillä Varmassa on jo pitkän aikaa ollut käytössä vertauskuva, jossa asiantuntija istuu kuskin paikalla ja ottaa vastuuta siitä, mihin ollaan menossa. Esihenkilön rooli on toimia kartturina rinnalla eli sparrailla sekä tukea. Tiimi toimii matkakumppanina, koska harvemmin töitä tehdään kokonaan yksin, vaan tarvitaan yhteistyötä ja muiden osaamista”, sanoo Heiskanen.  

Hybridityön tuoman joustavuuden myötä myös itsensä johtamisen merkitys kasvaa. Vastuu muuttuvasta työstä on meillä kaikilla. Hybridityö on taito, joka opitaan yhdessä.

Varmassa joustavan työn keskiössä on työn tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla  

Finanssialan yhtiöissä hybridityön käytännöt vaihtelevat laajasti. Osa yhtiöistä velvoittaa työntekijän tulemaan toimistolle tiettyinä päivinä viikoissa, ja osa on antanut työntekijöilleen lähes täyden vapauden valita, missä tekee työnsä. Työeläkeyhtiö Varmassa on käytössä joustava hybridityönmalli, jossa tiimit itse linjaavat toimintatavat. Keskiössä on työn tekeminen parhaalla mahdollisella tavalla – töitä tehdään siellä, missä syntyy parasta tulosta.  

Pauliina Heiskanen Varmasta korostaa, miten tärkeää yhteisöllisyyden vahvistaminen on, kun emme kohtaa toisiamme päivittäin konttorilla. Varmassa ylläpidetään yhteisöllisyyttä erilaisin keinoin: etäpalavereissa kamerat ovat aina päällä, Varmailo-virtuaalikahvila kokoaa yhtiön työntekijät yhteen noin neljä kertaa vuodessa ja kerran kuussa yhtiön henkilöstö kokoontuu toimistopäivään tapaamaan toisiaan kasvotusten. Talon yhteisten käytäntöjen lisäksi tiimeissä mietitään aktiivisesti omia keinoja vaalia ja varmistaa yhteisöllisyyttä sekä yhteistyötä hybridityössä.  

Hybridityö on tullut jäädäkseen ja meillä kaikilla on uusia taitoja opittavana. Tämä on monella tapaa suuri mahdollisuus niin työnantajille kuin työntekijöillekin, mutta vaatii harjoittelua, suunnittelua ja jatkuvaa kehittämistä ja oppimista.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja