Hyviä uutisia OECD:stä ­– Minimiverotusta koskevaa ohjeistusta korjattiin leasing-vuokranantajan eduksi

 Kuva: Kritsanai Chaemcharindamr /Shutterstock
  • Vuoden 2024 alussa voimaan tulleella minimiverosääntelyllä (ns. Pilari II) on tarkoitus varmistaa suurten konsernien tosiasiallinen vähimmäisverotaso kaikkialla maailmassa.
  • OECD-sääntelyyn pohjautuva järjestelmä perustuu maakohtaiseen, yritysten konsernitilinpäätöksellä oikaistujen tulojen ja verojen perusteella laskettuun 15 prosentin suuruiseen efektiiviseen veroasteeseen.
  • Alun perin minimiverosääntelyssä ei ollut vuokranantajaa koskevaa laskennallisen verokulun oikaisun poikkeussäännöstä. Tämä vuoksi leasingtoiminta uhkasi aiheuttaa rahoituslaitoksille perusteettomia täydennysveroseuraamuksia.

OECD:n kesäkuussa 2024 antamassa minimiveroa koskevassa ohjeistuksessa laskennallisen verokulun oikaisun poikkeus on nyt ulotettu myös leasing-vuokranantajan vuokraamaan käyttöomaisuuteen.

Maailmanlaajuinen minimivero tuli voimaan vuoden 2024 alussa. Suuryritysten tuloon kohdistuu jatkossa vähintään 15 prosentin suuruinen efektiivinen verorasite. Minimiverotasoa arvioidaan valtiokohtaisesti.

”Järjestelmä perustuu maakohtaiseen, yritysten konsernitilinpäätöksestä oikaistujen tulojen ja verojen perusteella laskettuun 15 prosentin suuruiseen tosiasialliseen eli efektiiviseen veroasteeseen. Tosiasiallista veroastetta laskettaessa huomioidaan myös niin sanottu laskennallinen verovelka”, selvittää Finanssiala ry:n (FA) johtava veroasiantuntija Marja Blomqvist.

Laskennallista veroa syntyy sekä verotuksen ja paikallisen kirjanpidon että paikallisen kirjanpidon ja IFRS:n erojen perusteella. Minimiverosääntelyssä laskennalliselle verovelalle on asetettu viiden vuoden käyttöaika, jonka jälkeen se tulee purkaa. Tämä pienentää tosiasiallista veroastetta.

Käyttöomaisuudesta kirjattu laskennallinen verovelka on kuitenkin suljettu viiden vuoden säännön ulkopuolelle. Tähän niin kutsuttuun laskennallisen verokulun oikaisun poikkeussääntöön OECD:n ohjeistuksessa luettiin mukaan myös leasingille ottajan vuokraama omaisuus.

”Alkuperäisessä ohjeistuksessa laskennallisen verokulun oikaisun poikkeusta ei sovellettu kuitenkaan leasingille antajaan, mikä olisi johtanut useiden rahoitusyhtiöiden osalta todella alhaiseen efektiiviseen verokantaan ja sitä kautta mahdollisesti täydennysveroseuraamuksiin”, Blomqvist selvittää.

Minimiverotus perustuu OECD-sääntelyyn. FA ajoi Suomen OECD-delegaattien (valtiovarainministeriö ja verohallinto) suuntaan laskennallisen verokulun oikaisun poikkeuksen ulottamista myös vuokranantajaan.

”Tilanne koettiin ongelmaksi myös muissa Pohjoismaissa ja FA vetosi myös yhdessä Ruotsin ja Norjan sisarjärjestöjen kanssa OECD:hen  paikallisten valtiovarainministeriöiden kautta”, Blomqvist kertoo.

”Nyt OECD:n kesäkuussa 2024 antamassa minimiveroa koskevassa ohjeistuksessa laskennallisen verokulun oikaisun poikkeus on ulotettu myös vuokranantajan vuokraamaan käyttöomaisuuteen toivomallamme tavalla. Tämä oli meille iloinen ja odotettu työvoitto”, Blomqvist toteaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan