Kansankapitalismi etenee – tyypilliset rahastosijoittajat ovat duunareita ja toimihenkilöitä

Suomalaisista rahastosäästäjistä 39 prosenttia on työväestöä tai alempia toimihenkilöitä. Kaikkiaan neljäsosalla suomalaisista on rahastosijoituksia. Tämä selviää Finanssiala ry:n (FA) tuoreesta Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksesta. Vuonna 2017 työväestön ja alempien toimihenkilöiden osuus oli 32 prosenttia.

FA:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan kasvava joukko suomalaisia on herännyt keräämään puskureita esimerkiksi pahan päivän varalle sijoittamalla muun muassa vakuutuksiin ja rahastoihin. ”Onneksi puoluejohtajat ovat yksituumaisia FA:n tekemän kyselyn mukaan siitä, että suomalaisia on edelleen kannustettava säästämään ja sijoittamaan velkaantumisen vastapainoksi”, Kauppi korostaa.

Kauppi toivoo, että eri sijoitusmuotojen verotukseen ei kosketa tulevalla vaalikaudella. ”Nyt on äskettäin uudistettu laajalla yhteisymmärryksellä sijoittamisen verotusta. Jatkossa eri sijoitusmuotoja kohdellaan verotuksessa mahdollisimman neutraalisti. Kansalaisten sijoittamishalua ei pidä vaarantaa poukkoilevilla päätöksillä.”

FA:n teettämän tutkimuksen mukaan viidennes rahastosäästäjistä elää kotitalouksissa, joiden yhteenlasketut tulot ovat alle 30 000 euroa vuodessa. Lähes 30 prosentilla rahastoja omistavista kotitalouksista perheen tulot ovat 30 000 – 50 000 euroa vuodessa.

”Rahastosäästäminen yhdistää suomalaisia ammattiryhmästä ja tulotasosta riippumatta”, kiteyttää Kauppi.

Yksi keino kansankapitalismiin kannustamiseen on sijoitusrahastojen verotuksen pitäminen ennallaan. Vaalien alla on esitetty aloitteita, jotka toteutuessaan johtaisivat sijoitusrahastojen nykyistä epäedullisempaan verotukseen ja houkuttelisivat rahastoja siirtymään pois Suomesta. Noin 40 prosenttia suomalaisrahastojen yli 110 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta on kotitalouksien omistuksessa.

Kauppi muistuttaa, että verotuksen kiristämistielle ei ole viisasta lähteä, sillä rahastot ovat tärkeä sijoituskohde yli miljoonalle suomalaiselle.

Puoluejohtajat kannustavat kansalaisia sijoittamaan

Myös Finanssiala ry:n kyselyyn vastanneet puoluejohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että suomalaisia tulee kannustaa säästämään ja sijoittamaan. Ehdotus saa kannatusta läpi puoluekentän.

Juha Sipilän mukaan keskustan tavoitteena on edistää säästämistä ja sijoittamista. ”Se tukee myös kotimaista omistajuutta”, Sipilä toteaa. Kokoomuksen Petteri Orpon mielestä hallituksen luoma osakesäästötili on varallisuuden kerryttämiseen erinomainen väline, jota pitää kehittää edelleen.

Vihreiden Pekka Haaviston mielestä säästäminen ja sijoittaminen oman talouden sallimissa puitteissa on kannatettavaa. ”Suomalaiset ovat varovaista kansaa ja ovat perinteisesti säilyttäneet omaisuuttaan talletustileillä. Sijoittamiseen tulee kannustaa pitämällä huolta esimerkiksi siitä, että sijoitustuotteita markkinoidaan asiallisesti, hinnat ovat vertailukelpoisia ja tuotteet ymmärrettäviä”, sanoo Haavisto.

Finanssiala ry:n kyselyssä SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä tuurannut varapuheenjohtaja Ville Skinnari oli samoilla linjoilla, että eri sijoitusmuotoja on kohdeltava tasapuolisesti. ”Näin myös piensijoittajat pääsevät parempaan asemaan kansainvälisten suursijoittajien kanssa.”

Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 2 500 mannersuomalaista 15-79-vuotiasta. Aineisto on kerätty marraskuun 2018 ja tammikuun 2019 välisenä aikana. Haastattelut teki Finanssiala ry:n toimeksiannosta IROResearch Oy.

Lue lisää puoluejohtajien vastauksista.