Duunarit, toimihenkilöt ja yrittäjät löysivät kansankapitalismin – säästämisen ja sijoittamisen kampanja alkaa!

Kirkkailla neonväreillä teksti: Hyvän ja pahan päivän varalle kansankapitalismi. Euro-merkkejä.
  • Kansankapitalismi – hyvän ja pahan päivän varalle on Finanssiala ry:n loppuvuoden viestinnällinen teemakampanja.
  • Julkaisemme loppuvuoden aikana kanavissamme säästämiseen ja sijoittamiseen liittyviä sisältöjä, joissa käsittelemme muun muassa rahastosijoittamista, vakuutussäästämistä ja eläkeikään varautumista.  
  • Millainen on kansankapitalistin ruokaympyrä?

Säästäminen ja sijoittaminen ovat jokaisen ihmisen ulottuvilla – lähes jokaisesta on säästäjäksi, sijoittajaksi ja omistajaksi. Tähän ajatukseen nojaa Finanssiala ry:n (FA) lokakuussa alkava kansankapitalismikampanja, joka kääntää katsetta kohti säästämistä ja sijoittamista. Näkemyksemme mukaan yksilön säästäminen parantaa yhteiskunnan kantokykyä kokonaisuudessaan. Näin ollen kansalaisen mahdollisuuksia säästää sijoittamalla on edistettävä.

Finanssialan palveluilla on suuri merkitys jokaisen kansalaisen elämään. Yksi finanssiyhtiöiden tehtävistä on mahdollistaa kaikille ihmisille vaurastuminen säästämällä ja sijoittamalla. Omaa varallisuuttaan voi kasvattaa sijoittamalla rahastoihin, vakuutuksiin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin sijoitustuotteisiin. Finanssialan yhtiöt ovat niitä, jotka tarjoavat kuluttajille pääsyn markkinoille.

Kansankapitalismisisältömme näkyvät myös Helsingin Sanomien ja Aamulehden lukijoille jo ensi viikolla, kun rahastosijoittamisen ja vakuutussäästämisen mahdollisuuksia sekä käytännön kokemuksia niistä julkaistaan lehtien mukana ilmestyvässä Ideat-liitteessä ja lehtien verkkopalveluissa. Jutut julkaistaan myös FA:n verkkosivuilla.

Rahastosäästäminen on yksi helpoimmista tavoista aloittaa sijoittaminen. FA:n tekemän Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat -tutkimuksen mukaan rahastosijoittaminen on tavallisten suomalaisten yleinen tapa säästää.

Avaamme heti lokakuun alussa ensimmäisessä jutussa sitä, mistä kaikesta kansankapitalismissa finanssialan mielestä on kyse. Kerromme syksyn aikana myös, millainen on kansankapitalistin ruokaympyrä – mistä kaikesta sijoittaminen koostuu ja millaiset tavat säästää ovat helpoimmat aloittaa? Mitkä taas vaativat enemmän perehtymistä ja harkintaa?

Aiempia viestinnässämme korostuneita teemoja ovat olleet kestävä ja vihreä rahoitus, finanssialan rooli Suomen digiverenkiertona ja finanssialan rooli työnantajana – miten monenlaisia duuneja alallamme on tarjolla monenlaisille tekijöille.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan