Katsaus vakuutusvuoteen 2020 – vakavaraisuus säilyi hyvänä, maksutulo ja vahinkomäärät laskivat

Koronavuosi oli kaksijakoinen

  • Vakuutusyhtiöiden vakuutusmaksuista saatu maksutulo aleni 11 prosenttia vuonna 2020 vuodesta 2019 ja oli 23,1 miljardia euroa.
  • Korvauksia ja eläkkeitä maksettiin 23,9 miljardia euroa. Nekin vähenivät 11 prosenttia.
  • Henkivakuutuksen maksutulo laski 33 prosenttia yhteensä 4,0 miljardiin euroon. Takaisinostojen määrä väheni 5,1 miljardista eurosta alle 2 miljardiin euroon.
  • Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde oli 92,6 prosenttia. Vahinkosuhde oli 72,2 prosenttia, liikekulusuhde 20,4 prosenttia.
  • Sijoitusten tuotto oli 4,5 prosenttia. Paras tuotto saatiin jälleen osakesijoituksista.

Vakuutusvuosi 2020 on katsaus vakuutusyhtiöiden tulokseen ja tunnuslukuihin. Noin kymmensivuinen julkaisu ilmestyy kerran vuodessa.

Vuosi 2020 oli Suomessa COVID19-pandemian vuosi. Työllisyys heikkeni selvästi ja sen maksutuloa alentava vaikutus näkyi vakuutusyhtiöissä: selvimmin työeläkevakuutuksessa, mutta myös lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa.

Toisaalta pandemian hillitsemiseksi tehdyt toimet rajoittivat kaikkea liikkumista, joten vahinkovakuutusyhtiöiden tulokset paranivat vahinkojen vähetessä. Korona näkyi myös vakuutusyhtiöiden liikekulujen vähenemisenä. Liikekuluja oli 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, yhteensä 1,5 miljardia euroa.

Finanssivalvonnanmukaan vakuutusyhtiöiden vuoden 2020 vakavaraisuus säilyi vähintään hyvällä tasolla.  Yhtiöiden entuudestaan vahvistunut vakavaraisuus sekä varallisuuden hyvä laatu auttavat kestämään merkittäviäkin sijoitusmarkkinoiden muutoksia.  

Nyt julkaistussa Vakuutusvuosi 2020-julkaisussa luodaan katsaus Suomen vakuutusmarkkinoiden tilanteeseen.

Vakuutussäästöjen arvo alkuvuodesta uuteen ennätykseensä

Viime vuotta luotaavan Vakuutusvuosi 2020 -julkaisun lisäksi on valmistunut jo ensimmäisiä tilastotietoja alkuvuodesta 2021. Henkivakuutuksen vakuutussäästöjen arvo kohosi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien aikojen ennätykseensä. Vakuutussäästöihin lasketaan sekä maksutulosta aiheutunut arvonlisäys että säästöjen arvonnousu. Suuri osa vakuutussäästöistä on sidottu osakemarkkinoihin, joten pörssikurssien nousu vaikuttaa vakuutussäästöjen kokonaisarvoon suuresti.

”Kun henkivakuutuksen vakuutussäästöjen ensimmäistä vuosineljännestä vertaa vuoden 2020 ensimmäiseen neljännekseen, ovat arvot lähes kaikissa vakuutuslajeissa kasvaneet toistakymmentä prosenttia, jopa enemmän. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vakuutussäästöjen arvoja kuitenkin painoi koronan aiheuttama laaja pörssikurssien lasku”, sanoo Finanssiala ry:n analyytikko Kimmo Koivisto.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat