Kestävän rahoituksen sääntelyn tiukka aikataulu huolettaa sekä finanssialaa että Finanssivalvontaa

Kuva: Shutterstock
  • Finanssiala on huolissaan kestävyysraportointia koskevan sääntelyn tiukasta aikataulusta.
  • Myös Finanssivalvonta (Fiva) toteaa, että sääntelyn aikataulu on kireä ja voi vaikuttaa sääntelyn laatuun.
  • Finanssialalle on tärkeää saada tietoa rahoitettavien yritysten kestävyysvaikutuksista, jotta ala pystyy toteuttamaan omat velvoitteensa ja tavoitteensa kestävän kehityksen edistämisestä.

Kestävä rahoitus tarkoittaa finanssialan liiketoimintoja, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi EU:n valmistelema väline tähän on kestävyysraportointia koskeva sääntely, joka määrittää, mitä kestävyystoimia yritysten on raportoitava. Alkuvaiheessa sääntely koskee suuria pörssilistattuja yrityksiä sekä pankkeja ja vakuutusyhtiöitä.

Yritysten kestävyysraportoinnin tarkoituksena on tuoda sijoittajille ja rahoittajille tietoa sijoituskohteen toiminnan kestävyydestä. Fokus on erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa.

Onnistuessaan yhdenmukainen määrittely helpottaa kestävää sijoittamista ja tekee siitä oikeasti vertailtavaa. Finanssiala ry on ollut huolissaan sääntelyn kireästä aikataulusta. Monet kestävän rahoituksen sääntelypaketin osista ovat olleet myös poliittisesti vaikeita.

”Liian kiireinen aikataulu johtaa helposti hätiköityihin ratkaisuihin ja vaikutusten puutteelliseen arviointiin. Komission ehdotuksen mukaan ensimmäiset raportointistandardit pitäisi saada valmiiksi jo noin vuoden kuluessa ja kansallinen toimeenpano ensi vuoden loppuun mennessä”, sanoo Finanssiala ry:n (FA) vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi.

Finanssivalvonnan tilinpäätösasiantuntija Sirpa Joutsjoki on Kampin kanssa samoilla linjoilla.

”Kireä aikataulu voi vaikuttaa sääntelyn laatuun. Lisäksi yritysten valmiudet ovat hyvin eri tasoilla, ja ne joutuvat sopeutumaan sääntelyyn niin nopeasti, että raportoinnin laatu voi kärsiä”, Joutsjoki sanoi Fivan kestävän rahoituksen webinaarissa 29.9.2021.

Fivan Joutsjoki myös huomauttaa, että sääntelykokonaisuus on vaikeasti hahmotettava ja se kaipaisi lisää vaiheistusta. On todennäköistä, että kaavailtu aika ei ole riittävä.

EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen pelkästään energiajärjestelmissä vaatii komission arvion mukaan vuosittain 350 miljardia euroa lisärahoitusta. Lisäksi rahoitusta tarvitaan paljon myös muihin ympäristötavoitteisiin.

”Kestävyysraportointi vaikuttaa laajasti erilaisiin yrityksiin. On varmistettava, että lainvalmistelu hoidetaan laadukkaasti ja eri sidosryhmien kuulemiseen varataan riittävästi aikaa”, FA:n Kamppi summaa.