Kiistaa vakuutuskorvauksesta tai sijoittajansuojasta? – FINE on neuvonut finanssiasiakkaita jo puoli vuosisataa

Asiakkaalla on tärkeää olla taho, josta voi helposti kysyä riippumattoman näkemyksen, että onko päätös mennyt oikein ja tarvittaessa saattaa asia uudelleen käsittelyyn, sanoo FINEn toimitusjohtaja Elli Reunanen. Kuva: FINE / Mikael Ahlfors

Jos asiakas kaipaa apua sijoitussopimuksen ehtojen tulkintaan tai on eri mieltä vakuutusyhtiön tekemästä korvauspäätöksestä, asiassa auttaa FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Suomalaisen finanssialan ja viranomaisten perustama FINE neuvoo asiakkaita ja antaa ratkaisusuosituksia finanssialaan liittyvissä kiista-asioissa – ilmaiseksi.

”Asiakkaalla on tärkeää olla taho, josta voi helposti kysyä riippumattoman näkemyksen, että onko päätös mennyt oikein ja tarvittaessa saattaa asia uudelleen käsittelyyn. Myös finanssialan yritykset noudattavat FINEn suosituksia erittäin tunnollisesti”, kertoo FINEn toimitusjohtaja Elli Reunanen.

Asiakas voi toki hakea apua myös kuluttajariitalautakunnasta tai kuluttajaneuvonnasta, mutta FINEssä on näitä toimijoita enemmän juuri finanssialaan liittyvää erityisosaamista.  FINEn toiminnan rahoittaa suomalainen finanssiala. Reunanen kiittelee hyvää keskusteluyhteyttä alan yrityksiin.

”Toimintamme auttaa myös toimialaa, sillä meidän kauttamme tulee runsaasti palautetta yhtiöille. On yksi osoitus finanssialan vastuullisuudesta, että asiakkaille tarjotaan ilmainen väylä riippumattomaan neuvontaan”, Reunanen sanoo.

Reunaselta ei ole finanssiyhtiöille tarjolla pelkkää päänsilittelyä. Hän kritisoi, että osa yhteydenotoista koskee asioita, jotka pitäisi hoitaa jo yhtiöissä.

”Henkilökohtaisen palvelun saatavuus pitäisi saada paremmalle tolalle. Toisinaan palvelun saaminen asioiden selvittämistä varten on vaikeaa: jonotusajat ovat pitkiä tai asiakaspalvelu ei vastaa lainkaan. Kun autamme asiakasta saamaan palvelua tai löytämään tietoa, se on pois varsinaisten ongelmien ratkaisusta.”

FINE ei ole viranomainen, joten sen päätökset ja ratkaisut ovat suositusluontoisia. Reunasen mukaan yhtiöt noudattavat FINEn ratkaisusuositusta käytännössä aina.

”Suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää toiminnan jatkuvuuden ja uskottavuuden kannalta.”

Viime vuoden yhteydenotoissa asiointivaikeuksia, huijauksia ja vesivahinkoja

Reunasen mukaan viime vuosina yhä useampi yhteydenotto on ratkennut keskustelemalla tai kirjallisessa menettelyssä. Järeämpiin toimiin, eli riidanratkaisumenettelyyn menee noin kymmenys tapauksista. Viime vuonna yhteydenottoja tuli noin 9 000, ja riita-asioista annettiin noin 800 ratkaisusuositusta.

”Jos erimielisyyttä esimerkiksi korvausasiassa ei saada ratkaistua keskustelemalla, se muuttuu riita-asiaksi. Tällöin menettely noudattaa oikeudenkäynnin periaatteita ja muun muassa molempia osapuolia kuullaan. Lopulta asian ratkaisee esittelystä ratkaisijan rooliin nimetty juristi  Monimutkaiset tai uudentyyppiset, linjaratkaisua vaativat ongelmat ratkaistaan isommalla kokoonpanolla Vakuutus-, Pankki- tai Sijoituslautalautakunnassa.”

Vakuutusaiheiset yhteydenotot koskivat viime vuonna usein erilaisiin tapaturmiin, vesivahinkoihin ja myrskytuhoihin liittyviä korvauksia. Noin 70 prosenttia FINEen tulevista yhteydenotoista koskee vakuutusasioita.

Pankkiasioissa pinnalla olivat asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, tilisopimuksiin ja peruspankkipalveluihin liittyvät kysymykset sekä huijaus- ja urkintatapaukset. Sijoitusasioissa esillä olivat etuosakkeiden ja virtuaalivaluuttojen kaltaisiin sijoitustuotteisiin liittyvät kysymykset. 

”Painotus vakuutusasioihin on ymmärrettävää, koska vakuutuskorvauksesta tehdään pankki- tai sijoitusmaailmaa useammin selkeä, konkreettinen päätös, josta asiakkaat sitten kyselevät, menikö se oikein.”