Komissiolta lisävalaistusta talven pimeimpään päivään: Miten yritysten raportoitava taksonomiasta?

Kuva: Shutterstock
  • EU-komissio on julkaissut kaivattua lisäohjeistusta yrityksille siitä, miten niiden on raportoitava sijoittajille niin sanotun taksonomia-asetuksen mukaisesti. Raportointivelvollisuus alkaa tammikuussa.
  • Raportointivelvollisuus koskee esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla toimivia yrityksiä.

Kestävä rahoitus tarkoittaa finanssialan liiketoimintoja, joilla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Yksi EU:n keskeisistä toimista kestävän rahoituksen tueksi on kestävyyden luokittelujärjestelmä eli taksonomia, joka antaa kestäville sijoituskohteille yhteisen tieteeseen perustuvan kriteeristön. Muita peruspilareita ovat kestävyystietojen raportointiin sekä kestävän rahoituksen rahoitusvälineisiin liittyvät sääntelyhankkeet.

EU:n taksonomia-asetus on iso kokonaisuus, jonka avulla luodaan periaatteita sille, millaisia sijoituksia jatkossa voi kutsua kestäviksi. Paketti julkistetaan ja se tulee voimaan osa kerrallaan. Nyt voimaan tulevat säädökset koskevat yritysten raportointia ja ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta olennaista liiketoimintaa sekä siihen sopeutumista.

Myöhemmin taksonomiatarkastelu laajenee koskemaan myös esimerkiksi biodiversiteettiin, saastumisen ehkäisemiseen, meriin ja pohjavesiin sekä kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa.

Jotta liiketoiminnan kestävyyttä voidaan arvioida, on siitä voitava raportoida yhteismitallisesti. Komission julkaisema kysymys-vastaus-osio tuo yrityksille kipeästi kaivattua lisätietoa siitä, millä tavoin raportointia on jatkossa tehtävä. Tätä ennen selvillä on ollut karkea ylätaso. Julkaistu patteristo ei kuitenkaan vastaa kaikkiin yritysten kysymyksiin. Sitä täydennetään tammikuussa.