Konstit on monet talousosaamisessa – kouluyhteistyötä, vanhusten digitaitoja ja videosketsejä

Suomalainen finanssiala edistää talousosaamista lukuisin eri keinoin. Alan yrityksillä on useita eri projekteja, joilla kansalaisten talousosaamista lisätään – tarkoituksena on tehdä ihmisistä osaavampia rahan käyttäjiä, jotka myös varautuvat riskeihin fiksusti. Meneillään oleva eurooppalaisen talousosaamisen viikko kerää erilaisia talousosaamistoimia kokoon.

Ala pyrkii lisäämään nuorten talousosaamisen taitoja sekä kuluttajien tietoisuutta muun muassa ylivelkaantumisen riskeistä. Tavoitteena on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Finanssiyritykset yhdessä tarjoavat yhteistyökumppanien kanssa peruskoululaisille suunnatun Zaldo-verkko-oppimateriaalin, joka on suunniteltu opettajien apuvälineeksi opetukseen. Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan finanssiyritykset ovat järjestäneet lukiolaisille Talousguru-kilpailua. Tänä vuonna nuoria myös haastettiin vloggaamaan rahankäytöstään #Tubetatonni-kisassa. Osallistumme lisäksi pääasiassa yhteiskuntaopin opettajille vuosittain suunnattuun Talous tutuksi -koulutuskiertueeseen. Koulutusta koskevassa päätöksenteossa puhumme talousosaamisopetuksen lisäämisen puolesta.

Alle on koottu eri finanssiyhtiöiden talousosaamistoimia:

Danske Bank

Danske Bank järjesti viime vuonna nuorten talousosaamisen kasvattamista edistäviä Unelmatyöpajoja lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa Nuorten Akatemian kanssa. Työpajoja pidettiin yhteensä 130. Lapsille ja lasten vanhemmille on kehitetty Mun Rahat –ratkaisu, joka auttaa vanhempia opettamaan lapsilleen rahan käyttöä digitaalisessa ympäristössä. Ratkaisu käsittää 8–14-vuotiaille lapsille suunnatun mobiilipankin, jonka avulla lapsi voi oppia rahan käyttöä, säästämistä ja korttimaksamista turvallisesti. Lisäksi lapsi saa käyttöönsä maksukortin, jota voi käyttää vanhemman asettamien rajojen mukaisesti. Danske Bankin työntekijät ovat mukana Nordean, OP Ryhmän ja Diakonissalaitoksen yhteisessä taloustaitohankkeessa, jossa pankin työntekijät tukevat etsivän nuorisotyön kautta koottuja nuorten pienryhmiä taloustaidoissa.

Elo

Työeläkeyhtiö Elo tekee yhteistyötä Suomen Yrittäjien, Perheyritysten liiton ja Nuori Yrittäjyys -järjestön kanssa sekä tukee Uskalla yrittää -kilpailua. Yhteistyössä Nuori Yrittäjyys -järjestön kanssa Elo tarjoaa 7–25-vuotiaiden nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa tukevia ohjelmia, jotka toteutetaan kouluissa osana opetusta. Elo tukee nuorten taloudenhallinnan oppimista myös oppilaitosyhteistyöllä, jonka osana Elon asiantuntijat esittelevät opiskelijoille työeläkejärjestelmää ja oman eläketurvan muodostumista.

Fennia

Fennia-konserni tekee yhteistyötä Suomen Yrittäjien, Perheyritysten liiton ja Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa. Fennia tukee nuorten yrittäjyyskasvatusta, koska se tukee monialaisen osaamisen ja työelämätaitojen karttumisen lisäksi nuorten motivaatiota ja se puolestaan on myös kohentanut oppimistuloksia. Keskustelemme nuorten kanssa yrittäjyydestä, riskienhallinnasta, vakuuttamisen merkityksestä ja kasvun mahdollisuuksista. Taloudellinen turvallisuus on olennainen osa yrittäjyyden varhaisella polulla.

Handelsbanken

Handelsbanken tekee yhteistyötä Naisten Pankin kanssa. Pankilla on oma ugandalainen kummikyläyhteisö, jonka naisten säästö- ja lainaryhmää Handelsbanken tukee. Tavoitteena on kohentaa naisten ja perheiden toimeentuloa ja rakentaa näin lapsille parempi tulevaisuus.

Ilmarinen

Ilmarinen jakaa monissa kanavissa tietoa eläketurvan kertymisestä, eläkkeelle siirtymisen vaihtoehdoista ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Verkkosivuilla olevilla laskureilla voi arvioida oman eläkkeen määrän ja tehdä laskelmia eläkkeelle siirtymisen vaihtoehdoista. Yrittäjä voi arvioida oman työtulonsa määrää sekä työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia.

LähiTapiola

LähiTapiola-ryhmä tukee suomalaisten nuorten koulutusta lahjoituksin. LähiTapiolan yhtiöt lahjoittivat suomalaisille korkeakouluille yhteensä 750 000 euroa valtion 2015-2017 vastinrahaohjelman puitteissa. Lahjoitusten taustalla on halu osallistua suomalaisen yhteiskunnan ja korkealaatuisen korkeakoulutuksen kehittämiseen.

Nordea

Nordea tekee paljon yhteistyötä Taloudellisen tiedotustoimiston kanssa – pankki tukee ylä- ja alakouluille suunnattuja Yrityskyliä ja on mukana Yrityselämän nuoret sukupolvet -hankkeessa, joka on kehittänyt digitaaliset bisneskurssit 2. asteen opiskelijoille. Nordea tarjoaa henkilöstöään Taloudellisen tiedotustoimiston asiantuntijaverkostoon, jossa tarjotaan verkon kautta talousoppitunteja mille koululle tai oppiasteelle tahansa. Nordea tekee alueellisesti suoria koulukäyntejä. Nordean, OP Ryhmän, Danske Bankin ja Diakonissalaitoksen taloustaitohankkeessa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten oman talouden hallintaa. Digitaidot ovat osa henkilön talouslukutaitoa ja oman talouden hallintaa. Siksi Nordea tukee erityisesti ikäihmisten digitaitoja ja opastaa senioreita yli sadassa kohteessa kesäkuuhun 2018 mennessä.

Säästöpankkiryhmä

Säästöpankki teki yhteistyössä sketsiryhmä Justimuksen kanssa kolme filmiä raha-asioiden fiksusta hoidosta. Saman teeman ympärille järjestettiin marraskuussa 2017 Rahat töihin -tapahtuma Kampissa. Tapahtumassa nuoret panelistit keskustelivat raha-asioista ja taloudesta. Säästöpankit tekevät myös paljon käytännön yhteistyötä koulujen kanssa paikallisella tasolla.

Varma

Työeläkeyhtiö Varma tarjoaa asiakkaidensa taloudenhallintaan verkkotyökaluja mm. eläkkeen karttumisen seurantaan ja yrittäjän uralle aikoville. Eläkelaskurilla voi laskea arvion tulevasta työeläkkeestä. Asiakkaat voivat myös seurata oman työeläkkeen karttumista sähköisestä työeläkeotteesta. Näiden työkalujen ansiosta pysyy kartalla siitä, millainen on oma toimeentulo työuran jälkeen. Yrittäjän urasta haaveilevia tai jo taipaleelle ryhtyneitä auttaa Onnistu Yrittäjänä -palvelu. Palvelun avulla pääsee yrittäjyyden alkuun ja voi auttaa nykyistä liiketoimintaa helppokäyttöisillä suunnittelutyökaluilla ja sisällöillä.

European Money Week on eurooppalaisen pankkiyhdistyksen EBF:n (European Banking Federation) organisoima. Tänä vuonna Euroopan pankkiyhdistys järjestää yhtenä talousosaamistempauksena European Money Quizin, tietovisan, jonka finaaliin Brysseliin suomalainen finanssiala lähettää kaksi oululaista 9-luokkalaista toukokuun alussa. Lähtijäluokka valittiin Zaldo-talousopetusmateriaaliin liittyvän koemenestyksen perusteella.