Korkeakouluille saatava enemmän rahaa elinikäiseen koulutukseen

Korkeakouluille ehdotetaan lisää rahoitusta elinikäistä oppimista tukevaan opetukseen. Panostukset ovat oikean suuntaisia, mutta liian pieniä. Kun yhteiskunta muuttuu, on nyt työelämässä olevien osaamisesta pidettävä huolta läpi eliniän. Se ei ole mahdollista, jos korkeakoulujärjestelmä ei tue lisäkoulutuksen hankintaa.

Opetusministeriön ehdotuksen mukaan yliopistoille on ehdotettu elinikäisen oppimisen rahoituksen osuuden nostamista kahdesta prosentista viiteen prosenttiin. Ammattikorkeakouluille jatkuvan oppimisen rahoitusosuudeksi on ehdotettu yhdeksän prosenttia. Ehdotus sisältyy yliopistojen perusrahoitusta käsittelevään asetukseen. Tulevaisuuden työelämässä ja sen muutoksessa on ensiarvoisen tärkeää pitää huolta osaamisestaan. ”Jotta omasta osaamisesta voi pitää huolta, on siihen tarjottava apuvälineitä ja avattava koulutusta myös niille, jotka ovat jo tutkintonsa suorittaneet”, sanoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Tarja Kallonen. ”Korkeakoulujen pitäisi jatkossa tarjota tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi myös lyhytkestoisempia koulutuskokonaisuuksia, joita suorittamalla voisi täydentää ja päivittää omaa osaamistaan. Jatkuvan oppimisen tulisi olla yksi korkeakoulujen keskeisistä tehtävistä – nyt näin ei ole”, Kallonen jatkaa. Finanssiala teki viime syksynä oppilaitosten ja alan ammattilaisten keskuudessa kyselyn tulevaisuuden tärkeimmistä osaamistarpeista. Kaikkein tärkeimmäksi ominaisuudeksi vastaajat valitsivat kyvyn sopeutua muutokseen. Toiseksi tärkeimmäksi nähtiin kyky kehittää omaa osaamistaan, jota seurasivat sosiaaliset kyvyt, itsensä johtaminen ja digitaaliset taidot.

”Finanssiala on toimialana tyypillinen suomalaisen yhteiskunnan toimiala, jossa teknologinen osaaminen yhdistyy vahvaan palveluosaamiseen. Emme ole lisäpanosvaatimuksinemme yksin, sillä suurempaa painoarvoa jatkuvaan oppimiseen on vaatinut 14 muutakin eri työntekijä- ja työnantajaliittoa”, Kallonen toteaa.

FA:n lausunto Työn muutos edellyttää jatkuvaa oppimista