Korkojen nousu huolestuttaa asuntovelallisia – suomalaiset panostavat säästöihin ja korkosuojiin

  • Koron nousun uhka herättää suomalaisten asuntovelallisten keskuudessa huolta, ja monet etsivät keinoja varautua siihen.
  • Vuoden 2023 Säästäminen ja luotonkäyttö -kyselytutkimuksen mukaan yleisimmät keinot varautua korkojen nousuihin ovat säästäminen ja korkosuojaus.
  • Kyselytutkimuksen mukaan asuntolainaa koskevien riskien joukossa suurin huoli liittyy korkotason merkittävään nousuun.

Finanssiala ry:n (FA) Säästäminen ja luotonkäyttö -tutkimuksen mukaan yleisin keino varautua korkojen nousuun on säästöjen kartuttaminen. Vastaajista joka viides ilmoittaa käyttävänsä korkokattoa tai korkosuojaa. Tutkimus paljastaa myös, että joka neljäs asuntolainanottaja kokee asuntolainoihinsa liittyvän riskejä. Asia korostuu erityisesti nuorempien ikäryhmien vastauksissa. Suomalaisten halu varautua taloudellisiin haasteisiin ja säilyttää taloudellinen vakaus korostaa tarvetta suunnitella ja mitoittaa talouden kulut huolellisesti.

Koron nousun uhka herättää suomalaisten asuntovelallisten keskuudessa huolta, ja monet etsivät keinoja varautua siihen. Finanssiala ry:n (FA) julkaiseman vuoden 2023 Säästäminen ja luotonkäyttö -kyselytutkimuksen mukaan yleisin keino varautua koron nousuun ovat säästöt, joita on hankkinut noin kolmannes vastaajista. Toiseksi yleisimpänä keinona mainitaan korkokatto tai korkosuoja, jota hyödyntää 22 prosenttia vastaajista. Lisäksi 15 prosenttia vastaajista korostaa kulujen nousun tiedostamista, suunnitelmallisuutta ja kulujen mitoitusta osana varautumista.

Tutkimuksesta käy ilmi myös, että joka neljännes asuntolainan ottaneista vastaajista kokee asuntolainaansa liittyvän riskejä. Tämä luku on kasvanut edellisvuosiin verrattuna. Erityisesti nuoremmat ikäryhmät, kuten 15–39-vuotiaat, näkevät riskejä muita enemmän.

FA:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila pitää kotitalouksien huolta ymmärrettävänä: “Korkotason nousu on ollut nopeaa ja voimakasta. Moni ehti viime vuosien aikana jo tottua nollakorkomaailmaan, jossa lainojen korkokulut olivat hyvin pieniä. Tämä vaihe on nyt jäänyt taakse ja olemme palanneet aikaan, jossa rahalla on hinta. Talouden kannalta tämä on terve tilanne, mutta monille velkaantuneille se voi aiheuttaa ongelmia.”  

Kyselytutkimuksen mukaan asuntolainaa koskevien riskien joukossa suurin huoli liittyy korkotason merkittävään nousuun. Tämä viittaa siihen, että asuntovelalliset ovat herkkiä korkojen vaihteluille ja pelkäävät korkeampien korkojen vaikutusta taloudelliseen tilanteeseensa.

Säästämisellä puskureita yllätyksiä vastaan

Mattila rohkaisee kansalaisia olemaan aktiivisia oman taloutensa suhteen: “On tärkeää, että jokainen tarkastelee omaa taloudellista tilannettaan ja tekee tarvittavat toimenpiteet varautuakseen mahdollisiin korkojen nousuihin. Säästäminen on aina hyvä keino luoda puskureita erilaisia ikäviä yllätyksiä vastaan. Lisäksi markkinoilla on tarjolla korkokattoja ja -putkia, ja pankin kanssa voi myös keskustella maksuohjelmien muutoksista. Neuvot kannattaa hakea ajoissa asiantuntijoilta, kuten pankista tai talousneuvojilta, jotka voivat antaa yksilöllistä ohjeistusta.”

Kotitalouksien rahankäyttöä on FA:n toimeksiannosta tutkittu jo vuodesta 1979 lähtien 1–2 vuoden välein. Vuosina 2003–2006 tutkimus toteutettiin kaksi kertaa vuodessa, vuosina 2007–2015 vuosittain ja sen jälkeen joka toinen vuosi.  Haastattelut tehtiin 2003–2021 puhelimitse ja 2023 alkaen internetpaneelissa. Tutkimuksessa selvitetään suomalaisten säästämistä ja luotonkäyttöä sekä niissä tapahtuneita muutoksia. Nyt tehdyn tutkimuksen tuloksia verrataan soveltuvin osin aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Edellinen tutkimus on tehty keväällä 2021. Vuoden 2023 tutkimuksen on toteuttanut Norstat Oy.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan