Kysely: Poliitikoilta vahva tuki yrittäjien eläkevakuutuksen pakollisuudelle

Työtulon vastattava työpanosta

Kuva: FIzkes/Shutterstock
 • Peräti 86 prosenttia poliittisista päättäjistä katsoo, että yrittäjien työeläkejärjestelmän (YEL) on jatkossakin oltava yrittäjille pakollinen.
 • 82 prosenttia poliittisista päättäjistä suhtautuu myönteisesti yrittäjien eläkelain työtulon kriteerien täsmentämiseen, jotta työtulo vastaisi paremmin yrittäjän työpanosta.
 • Tieto käy ilmi Finanssiala ry:n (FA) Aula Researchilla teettämästä vaikuttajakyselystä. Kyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan keskiviikkona 16. marraskuuta.

FA järjestää webinaarimuotoisen Pyöreän pöydän keskustelun Yrittäjäeläkkeet – kuka saa päättää, kuka maksaa? tiistaina klo 9.00. Webinaari on vapaasti katseltavissa. Yrittäjäeläkejärjestelmästä keskustelemassa on laaja kattaus järjestelmän kriitikoita ja asiantuntijoita.

Katso tallenne FA:n YEL – Kuka saa päättää, kuka maksaa? -webinaarista

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Tallenne FA:n YEL-webinaarista.

Suomalaiset poliittiset päättäjät antavat vahvaa tukea lakisääteiselle ja pakolliselle yrittäjien eläkejärjestelmälle. 30 prosenttia FA:n tutkimukseen vastanneista poliittista päättäjistä on täysin samaa mieltä siitä, että työeläkejärjestelmän on myös yrittäjien osalta jatkossakin perustuttava lakisääteisyyteen ja pakollisuuteen. Väitteestä jokseenkin samaa mieltä oli 56 prosenttia kyselyyn vastanneista päättäjistä.

Kaikista suurin tuki yrittäjien eläkejärjestelmän pakollisuudelle löytyi keskustan kannattajien joukosta. Heistä peräti 96 prosenttia oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä. Jokseenkin erimielisiä väitteen kanssa löytyi eniten kristillisdemokraattien (12%), kokoomuksen (12%) ja perussuomalaisten (9%) riveistä.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Työtulon kriteereiden täsmennykselle myös puolto

Yrittäjien eläkelain työtulon kriteereitä on täsmennettävä, jotta yrittäjän ilmoittama työtulo vastaisi paremmin yrittäjän työpanosta – tämän väitteen kanssa täysin samaa mieltä on 19 prosenttia vaikuttajakyselyyn vastanneista poliittisista päättäjistä. 63 prosenttia vastanneista poliitikoista on väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä.

Vahvinta kannatus kriteereiden täsmennykselle oli vihreiden kannattajien (88 % samaa tai jokseenkin samaa mieltä) ja keskustan kannattajien (87 %) keskuudessa. Täysin eri mieltä väitteen kanssa ei ollut yksikään kysymykseen vastannut poliitikko, mutta jokseenkin erimielisiä löytyi eniten kokoomuksen (12 %) ja perussuomalaisten (9 %) riveistä.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

FA:n tekemän vaikuttajakyselyn tarkoitus oli tunnustella ja testata keskeisten vaikuttajien suhtautumista Finanssiala ry:n hallitusohjelmatavoitteisiin. Kyselyyn vastasi 127 poliittista päättäjää. Poliittisten päättäjien parista vastaajaryhmiä olivat muun muassa kansanedustajat, erityisavustajat ja valtiosihteerit, puoluetoimistojen johto sekä puoluehallitusten ja -valtuustojen jäsenet.

”Yrittäjien kohtuullisesta eläke- ja sosiaaliturvasta on pidettävä huolta jatkossakin. On hieno nähdä, että poliittisilta päättäjiltä löytyy näin kattava tuki järjestelmälle. Yrittäjien itsensä luottamusta järjestelmää kohtaan on kuitenkin tärkeä parantaa. Järjestelmässä on kehittämisen varaa”, sanoo Finanssiala ry:n eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela.

FA kannattaa myös nyt eduskunnassa käsiteltävänä olevaa lakimuutosta, jolla täsmennetään yrittäjän työtulon määräytymistä.

Kuka saa päättää, kuka maksaa?

Yrittäjien työeläketurvaa ollaan parhaillaan uudistamassa. Järjestelmä ja sen uudistaminen ovat keränneet kritiikkiä yrittäjiltä itseltään, mutta sille on olemassa myös laajaa kannatusta. Millaisena yrittäjät näkevät nykyisen YEL-järjestelmän? Millaisia kehitystarpeita YELiin liittyy? Millaisia myyttejä YEL-järjestelmään liitetään? Näitä asioita käsitellään laajan eläkeasiantuntijajoukon ja yrittäjien edustajien kesken Finanssiala ry:n pyöreän pöydän webinaarissa tiistaina 8. marraskuuta klo 9 alkavassa Pyöreän pöydän webinaarissa. Tilaisuutta voi seurata sekä teamsissa että Youtubessa.

Kuka saa päättää, kuka maksaa? -webinaarin ohjelma 8.11.

9.00 Avaus: Missä YEL-uudistuksessa mennään nyt?

 • Avaushaastattelussa Finanssiala ry:n (FA) johtaja Mikko Kuusela. Tilaisuuden juontaa FA:n kehityspäällikkö Jussi Karhunen.

9.05 Kriittinen puheenvuoro: Missä ovat YELin ongelmat yrittäjän arjessa?

 • Liisa Hanén, puheenjohtaja, Mikro- ja yksinyrittäjät ry. Yrittäjien eläkelain uudistusta vastustaneen adressin alullepanija. Hanénin adressi keräsi kuudessa viikossa 67 000 allekirjoitusta ja luovutettiin syyskuun alussa eduskunnalle.

9.15 Kommenttipaneeli: Pitääkö yrittäjän antaa päättää eläkkeestään – kuka kantaa vastuun?

 • Liisa Hanén, puheenjohtaja, Mikro- ja yksinyrittäjät ry.
 • Terhi Majasalmi, varallisuusvalmentaja ja yrittäjä
 • Olli Koski, yhteiskuntasuhdejohtaja, Wolt
 • Tuomas Matikka, johtava tutkija, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

9.40 YEL-myytit murskaksi

 • Mikko Kuusela, johtaja, Finanssiala ry

9.50 Paneeli: Yrittäjäeläkkeet – Valtion varoin vai omin voimin?

 • Mikko Kuusela, johtaja, Finanssiala ry
 • Mikko Kautto, toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus
 • Janne Makkula, johtaja, Suomen Yrittäjät
 • Kirsi Terhemaa, eläke- ja yksityisvakuutusyksikön neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö

10.15 Päätöspuheenvuoro työeläkevakuuttajan näkökulmasta

 • Tiina Nurmi, vakuutus- ja eläkejohtaja, Ilmarinen

10.30 Tilaisuus päättyy

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan