Lain määräämät pankkien kysymykset ärsyttävät asiakkaita

Pankit joutuvat kysymään asiakkailtaan monia, tungettelevalta tuntuvia kysymyksiä poliittisesta vaikutusvallasta ja tilitapahtumien määristä. Pankin on pakko tehdä kysymykset tutuillekin asiakkaille, sillä laki vaatii.

Pankkiasiakkaiden hämmennys pankkitiskeillä ei ole laantunut. Vanhoiltakin asiakkailta kysytään poliittisesta vaikutusvallasta ulkomailla, yhteyksistä Yhdysvaltoihin, verotusmaata ja tililtä lähtevien ja sinne saapuvien maksujen kuukausittaista määrää. Kysymykset asiakkaan verotusmaasta liittyvät kansainväliseen verotietojen vaihtoon.

Miten pankin työntekijät kokevat asiakkaille esitettävät kysymykset?

Iso osa kysymyksistä liittyy rahanpesun ja terrorismin estämiseksi tehtyyn rahanpesulakiin, joka on tehty eurooppalaisen sääntelyn ja kansainvälisten standardien mukaan. Rahanpesua estetään kysymällä asiakkaan tilitapahtumien tavanomaisesta määrästä ja laadusta. Poliittisesta vaikutusvallasta kysyminen taas liittyy siihen, että korkeassa poliittisessa asemassa olevilla on asemansa vuoksi lisääntynyt mahdollisuus tai alttius joutua lahjonnan tai korruption kohteeksi.

Tällä hetkellä poliittisesti vaikutusvaltaiseksi katsotaan vain ulkomailla korkeissa asemissa olleet, mutta ensi vuonna EU:n neljännen rahanpesudirektiivin tultua voimaan poliittisesti vaikutusvaltaisiksi katsotaan myös kotimaiset ministerit, kansanedustajat, suurlähettiläät ja valtio-omisteisten yritysten toimitusjohtajat.

Pankki ei käytä keräämiään tietoja muuhun kuin lain vaatimien velvoitteiden täyttämiseen.

Lue lisää:

Fivan Maarit Pihkala: ”Pankki kysyy koska laki vaatii”
Miksi pankki kysyy? – Oletko poliittisesti vaikutusvaltainen?
FK:n ohje pankin velvollisuudesta tuntea asiakkaansa