Miten finanssialan työpaikasta saa vastuullisen nuorten silmissä? FinanssiAkatemian hackathoniin osallistui yli 60 alan opiskelijaa

Salla Häikiö (vas. ylh.), Wiljami Kettunen, Reetta Hautala, Antti Koivuniemi
  • FinanssiAkatemia järjesti lokakuussa vastuullisuusteemaisen hackathonin alan opiskelijoille.
  • Opiskelijoita tapahtumaan osallistui yli 60. 
  • Opiskelijat jaettiin pienryhmiin, joista jokainen antoi ratkaisuehdotuksensa yhteen vastuullisuushaasteeseen.
  • Tapahtuman järjestelyihin osallistuivat Nordea, OP Ryhmä, POP Pankki, Elo, Varma, LähiTapiola, SAMK, Turun AMK, Laurea, Keuda ja Perho Liiketalousopisto.

”Tällainen tilaisuus antaa finanssialan työnantajille mahdollisuuden kuulla nuorten ääntä. Mitä vastuullisuus on? Mitä voi odottaa tulevilta työnantajiltaan vastuullisuuden suhteen?” kertoo hackathonin tuomaristossa ollut työeläkeyhtiö Elon viestinnän suunnittelupäällikkö Salla Häikiö.

Hackathonin tehtävät oli suunniteltu niin, että yritykset voisivat soveltaa niiden tuloksia sellaisenaan. Häikiö pohtii, että keski-ikäistyvät viestinnän tekijät näkevät vastuullisuuden eri tavalla kuin nuorempi sukupolvi, jota houkutellaan työntekijöiksi.

”Tehtävissä esimerkiksi selvitetään, millainen vastuullisuusviestintä todella puree nuoriin. Minkä nuoret kokevat kiinnostavana, ja mikä taas on luotaantyöntävää tai vaikuttaa viherpesulta.”

Perho Liiketalousopistossa toista vuotta opiskelevan Wiljami Kettusen ryhmä pohti konkreettisia keinoja, miten työntekijä voi yrityksessään edistää monimuotoisuutta ja inkluusiota. Ryhmä lähestyi aihetta läpinäkyvyyden kautta.

”Yritys voisi järjestää kaikille avoimen teemapäivän, jossa näytettäisiin ihmisille, miten yrityksessä toimitaan. Toista keksimäämme ideaa kutsumme varjostukseksi: alan opiskelija menisi yhdeksi päiväksi yritykseen seuraamaan jotakin työntekijää ja saisi sitä kautta tietää, miten yritys toimii ja millaista siellä on työskennellä”, Kettunen kertoo.

Satakunnan Ammattikorkeakoulussa opiskeleva Reetta Hautala piti ryhmänsä saamaa tehtävää mukavan käytännönläheisenä. Tehtävänä oli ideoida, miten finanssialan yhtiö voisi edistää taloustaitoja yhteiskunnassa.

”Kohderyhmänämme olivat nuoret, joille ideoimme tapahtuman, jossa aikuistumisen kynnyksellä oleville kootaan taloustaitojen perustietopaketti, jossa on tietoa esimerkiksi vakuutuksista ja pankkiasioiden hoidosta. Lisäksi koululla järjestettäisiin erilaisia luentoja esimerkiksi eläkeasioista ja sijoittamisesta.”

Pois koulunpenkkiä kuluttamasta

Turun Ammattikorkeakoulun finanssipalveluiden lehtori Antti Koivuniemi korostaa hackathonin merkitystä siinä, että se vie opiskelijat vaihteeksi ulos luokasta, todelliseen maailmaan ja työelämään. Hänen koulussaan hackathon oli tosi suosittu – kymmenen paikkaa täyttyivät heti.

”Opettajana iloitsen tilaisuuksista viedä opiskelijoita luokkahuoneen ulkopuolelle näkemään, että työelämä on paljon muutakin kuin mitä kirjoista voi oppia. Maailma on täällä, ja siihen opinnoissa valmistaudutaan.”

Tällaiset tilaisuudet palvelevat Koivuniemen mielestä sekä oppilaitoksia että työnantajia.

”Työnantajien on hyvä tietää, mitä oppilaitoksissa tapahtuu ja mitä siellä tehdään. Oppilaitoksissa taas on syytä tietää, millaisia ovat työelämän tarpeet.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja