Miten suomalaiset vakuuttavat itseään ja suhtautuvat vakuutuksiin? – seuraa Vakuutustutkimuksen tulosten julkistusta suorana perjantaina 3. kesäkuuta

  • Finanssiala ry:n (FA) Vakuutustutkimus julkaistaan mediatilaisuudessa perjantaina 3. kesäkuuta kello 9.
  • Kahden vuoden välein tehtävän tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja on, että korona-aika ei vaikuttanut merkittävästi suomalaisten vakuuttamiseen tai asenteeseen vakuutuksia kohtaan.
  • Yleisesti ottaen vastaajat ovat varsin tyytyväisiä vakuutusyhtiöiden korvausmenettelyyn.
  • Tutkimusjulkistuksen lisäksi tilaisuudessa keskustellaan vakuuttamisesta sekä vakuutusalan että asiakkaiden näkökulmasta.

Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Kahden vuoden välein julkaistava FA:n Vakuutustutkimus selvittää suomalaisten mielipiteitä vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä, riskitietoisuutta ja riskienhallintaa, vakuutusten käyttöä ja kokemuksia korvauskäytännöstä sekä näkemystä yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta.

Finanssiala ry:n kahden vuoden välein tehtävä Vakuutustutkimus julkaistaan perjantaina 3. kesäkuuta. Tuoreiden lukujen lisäksi tilaisuudessa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi ja johtaja Hannu Ijäs keskustelevat kuluttajia palvelevan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEn toimitusjohtajan Elli Reunasen kanssa tutkimuksen tuloksista ja muista vakuutusasioista.

”Tutkimustulosten mukaan vakuutusyhtiöiden korvaushalukkuuteen suhtaudutaan edelleen skeptisesti, vaikkakin vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Samaan aikaan 87 prosenttia vastaajista pitää korvauksia vakuutusehtojen mukaisina ja kertoo saaneensa vakuutusyhtiöltään hyvää palvelua vahinkotilanteessa”, Ijäs kertoo.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä ja seuraa suorana 3.6. kello 9 alkaen. Voit seurata julkistustilaisuutta myös Youtubesta.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan