Vakuutustutkimus 2022: Asiakkaat tyytyväisiä vakuutusyhtiöiden maksamiin korvauksiin – korona-aika vaikutti vakuuttamiseen yllättävän vähän

  • Keskimäärin 87 prosenttia vakuutusasiakkaista on tyytyväisiä vakuutusyhtiönsä korvauskäsittelyyn ja saamaansa korvaukseen vahinkotilanteessa.
  • Vain 3 prosenttia vastaajista kertoo, että korona-ajalla on ollut vaikutusta vakuutusturvaan.
  • Valtaosa vastaajista hoitaa vakuutusasiansa tietokoneella tai älypuhelimella.
  • Vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2021 yhteensä 24 miljardia euroa korvauksia ja eläkkeitä.

Suomalaisten asennoitumista vakuutuksiin ja vakuutusyhtiöihin on tutkittu säännöllisesti koko 2000-luvun ajan. Kahden vuoden välein julkaistava FA:n Vakuutustutkimus selvittää suomalaisten mielipiteitä vakuutuksista ja vakuutusyhtiöistä, riskitietoisuutta ja riskienhallintaa, vakuutusten käyttöä ja kokemuksia korvauskäytännöstä sekä näkemystä yksilön ja yhteiskunnan vastuunjaosta.

Vakuutusasiakkaiden tyytyväisyys korvauskäsittelyyn ja korvauksiin on kasvanut parilla prosenttiyksiköllä edellisestä, vuoden 2020 Vakuutustutkimuksesta. Nyt 87 prosenttia sanoo, että korvaus on ollut vakuutusehtojen mukainen ja yhtä suuri osa kokee saaneensa yhtiöstä hyvää palvelua. 86 prosenttia on sitä mieltä, että saatu korvaus vastasi sattunutta vahinkoa.

”Vahinkojen korvaaminen on vakuutusyhtiöiden tehtävä ja liiketoiminnan ydin. Voi sanoa, että yhtiöt ovat onnistuneet tehtävässään, jos asiakkaat ovat tyytyväisiä sekä korvauksiin että saamaansa palveluun”, toteaa Finanssiala ry:n johtaja Hannu Ijäs.

Vakuutusala digitalisoituu vauhdilla, ja 63 prosenttia vastaajista asioi vakuutusyhtiönsä kanssa tietokoneella tai älypuhelimella. Toiseksi suosituin tapa on puhelinsoitto vakuutusyhtiöön ja kolmanneksi konttorissa asiointi.

Vakuutustutkimuksen aikajänne on sattumalta suunnilleen sama kuin koronapandemian: edellinen kyselytutkimus tehtiin huhtikuussa 2020, jolloin pandemia oli aivan alussa. Keväällä 2022 tehdyssä kyselyssä kahden vuoden korona-ajan vaikutukset tuloksiin olivat yllättävän pienet: Vain 3 prosenttia vastaajista arvioi, että koronalla on ollut vaikutusta vakuutusturvaan.​ Ainoa merkittävä muutos oli matkavakuutuksen muutos. Useat olivat jättäneet matkavakuutuksen pois.

Suhtautuminen vakuutuspetoksiin on vuosien mittaan jonkin verran tiukentunut. Kaksitoista vuotta sitten neljännes suomalaisista kertoi tuntevansa vakuutusyhtiötä huijanneen henkilön. Tänä vuonna luku on 16 prosenttia, mikä on yhden prosenttiyksikön enemmän kuin kaksi vuotta aiemmin. 12 prosenttia vastaajista kertoi, ettei osaa sanoa.

Yhtä suuri osuus, 16 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että on hyväksyttävää liioitella vahingon määrää korvaushakemuksessa. Luku on kasvanut kahden vuoden takaisesta kolmella prosenttiyksiköllä.

Helpompaa omaa varautumista vanhuuteen

Vastaajista 61 prosenttia pitää vapaaehtoisia vakuutuksia välttämättöminä sosiaaliturvan täydentäjinä. Luku on sama kuin kaksi vuotta sitten. 77 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että omaehtoisen varautumisen vanhuuden varalle tulee olla helpompaa ja houkuttelevampaa.

”Kansalaisilla on oltava yhdenvertainen mahdollisuus laadukkaaseen hoivaan. Parhaiten tämä taataan sujuvalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella”, Ijäs toteaa.

Vakuutustutkimus julkistetaan mediatilaisuudessa 3.6. kello 9. Seuraa tilaisuutta tästä

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan