Opiskele finanssialan liiketoimintajohtamista Vaasassa – uusi MBA-opintopolku huomioi alan erityispiirteet

Vaasan yliopiston marmoriporttiri
Kuva: Vaasan yliopisto
  • Vaasan yliopisto tuo tarjolle uudenlaisen finanssialan MBA-opintokokonaisuuden.
  • Executive MBA -ohjelman opiskelijat voivat erikoistumisopinnoissaan keskittyä finanssialaan
  • Kokonaisuus koostuu kolmesta kymmenen opintopisteen moduulista:
    • Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla
    • Pankki- ja vakuutustoiminnan johtaminen
    • Riskienhallinta, talousohjaus ja finanssialan sääntely

Finanssiala koordinoi alan työnantajat ja oppilaitokset yhdistävää yhteistyöverkosto Finanssiakatemiaa. Tavoitteena on lisätä työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä siten, että työelämän tarpeet huomioidaan oppilaitosten opetuksessa. Vaasan yliopisto on yksi Finanssiakatemian jäsenistä.

Vaasan yliopisto tarjoaa ensi syksystä lähtien aivan uudenlaisen, finanssialan ominaispiirteet huomioivan opintokokonaisuuden liiketoimintajohtamisen Executive MBA -opiskelijoille. Finanssiala on keskellä voimakasta kilpailuympäristön, toimintatapojen ja liiketoimintamallien murrosta. Tämän takia osaamisen ajantasaistaminen on tarpeen.

”Finanssialalla on liiketoimintajohtamisessa runsaasti erityisiä ominaispiirteitä, joita kokonaisuudessa opiskellaan. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi viranomaisvalvonta, kuluttajien finanssilukutaitovaatimukset ja tietointensiivisyys”, kertoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

Vaasan yliopisto selvitti koulutusohjelman tarvetta useiden pankkien kanssa ennen ohjelman lanseeraamista. ”Teimme huolellisen selvitystyön samana keväänä, kun korona alkoi. Ilman koronaa olisimme lähteneet liikkeelle jo hieman aiemmin”, kertoo Vaasan yliopiston Executive Educationin kehittämispäällikkö Mikael Hallbäck.

Finanssi- ja vakuutusalan opintokokonaisuus koostuu kolmesta eri moduulista: Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja analysointi finanssialalla (10 op), Pankki- ja vakuutustoiminnan johtaminen (10 op) ja Riskienhallinta, talousohjaus ja finanssialan sääntely (10 op).

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja