Osakkeet lihottivat vakuutusyhtiöiden sijoitussalkkuja

Suotuisa kehitys osakemarkkinoilla nosti vakuutusyhtiöiden osakesijoitusten arvoa viime vuonna reilusti. Osakkeiden ja osuuksien markkina-arvo kasvoi edellisvuodesta seitsemän prosenttia. Käypäarvoinen tuotto oli 11 prosenttia. Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten arvo oli 2015 vuoden lopussa 141 miljardia euroa, jossa kasvua oli kolme prosenttia.

Suurin osa, 103 miljardia euroa, vakuutusyhtiöiden sijoitusmassasta on työeläkeyhtiöillä. Finanssikriisin yhteydessä vuonna 2008 säädetty määräaikainen laki työeläkeyhtiöiden vakavaraisuudesta kantaa siis edelleen hedelmää. Lain tarkoitus oli ehkäistä tilanne, jossa työeläkeyhtiöt olisivat joutuneet myymään sijoitusomaisuuttaan tappiollisesti riskien vähentämiseksi ja vakavaraisuuden nostamiseksi. Näin esimerkiksi suomalaisia osakkeita ei jouduttu myymään epäedulliseen aikaan.

Finanssialan Keskusliiton varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari toteaa, että hyvien tuottojen saaminen ei ole jatkossa itsestäänselvyys. ”Heikkona jatkuva kansantalouden kehitys ja nykyiset alhaiset korot vetävät väistämättä tuottoja alaspäin.”

Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusmallia on uudistettu ja se on voimassa ensi vuoden alusta alkaen. ”Uusi järjestelmä on aiempaa paremmin riskiperusteinen. Se mahdollistaa myös edelleen sijoittamisen hyvin tuottaviin instrumentteihin kuten osakkeisiin”, Kivisaari jatkaa.

Vuosi 2015 oli vakuutusyhtiöille muutenkin positiivinen. Liikevoitot olivat melko hyviä ja kokonaistulokset kohtuullisia. Yhtiöiden vakavaraisuus heikkeni lievästi, mutta säilyi hyvällä tasolla. Työllisyyden heikko kehitys sen sijaan painoi maksutulon kehitystä.

Vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu maksutulo kasvoi kolme prosenttia 24 miljardiin euroon. Henkivakuutusyhtiöiden maksutulo kasvoi eniten (6 %) sijoitussidonnaisten vakuutusten hyvän kysynnän ansiosta. Maksutuloa kertyi 6,3 miljardia euroa. Vahinkovakuutusyhtiöiden maksutulo jäi puolestaan 4,5 miljardiin euroon, jossa on pudotusta prosentin verran edellisvuoteen. Vahvasti palkkasumman kehitystä seuraava työeläkeyhtiöiden maksutulo nousi neljä prosenttia ja oli 13,2 miljardia euroa.

Korvauksia ja eläkkeitä vakuutusyhtiöt maksoivat vuonna 2015 yhteensä vajaat 21 miljardia euroa, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahinkovakuutusyhtiöiden tehokkuutta mittaava yhdistetty kulusuhde parani hieman edellisvuodesta, eli laski 96,2 prosenttiin.

Suomessa toimi viime vuonna 55 kotimaista vakuutusyhtiötä ja 14 ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustoa. Vakuutusyhtiöt työllistivät lähes 9 700 henkilöä.

Vakuutusyhtiöiden tuloskatsaus: Vakuutusvuosi 2015