Ras­tor-ins­ti­tuut­ti mu­kaan Fi­nans­sia­ka­te­mian yh­teis­työ­ver­kos­toon

Finanssiakatemia tarjoaa yhteistyöverkoston finanssialan työnantajien ja oppilaitosten välille. Yhteistyön tarkoitus on saada suora keskusteluyhteys finanssialan osaamistarpeista ja päästä yhdessä ratkomaan, miten tarpeisiin vastataan. Painopisteenä ovat jatkuva oppiminen sekä toimintamallin tunnetuksi tekeminen myös muille toimialoille.

“Finanssialalle on paljon tulijoita, ja painopisteemme onkin jo pari vuotta ollut jatkuva oppiminen työelämää varten. Haluamme mahdollistaa jäsenillemme tiiviin verkostoitumisen, jonka yhteistyönä finanssiala voi kehittyä ja synnyttää uutta. Verkoston kautta toimijat saavat suoran keskusteluyhteyden finanssialan osaamisen tarpeista”, sanoo Finanssiala ry:n kehitysjohtaja Katja Repo.

“Yhteistyössämme Finanssiakatemian kanssa saamme mahdollisuuden kuulla suoraan kentältä, mitkä ovat tämänhetkiset ja tulevaisuuden osaamistarpeet. Kaikki koulutuksemme ovat työelämälähtöisiä, joten meillä on hyvät mahdollisuudet vastata ja kehittää omia koulutuksiamme näiden tarpeiden mukaan. Moni haluaakin kouluttautua ensin, suorittaa esim. APV-tutkinnon, ja sen jälkeen työllistyä finanssialalle. Yhteistyö on todella kiinnostavaa ja innostavaa”, kertoo Rastor-instituutin talouden ja rahoituksen osaamispäällikkö Kati Virolainen

Toimiva työelämän ja oppilaitosten yhteistyömalli myös muille aloille

Finanssiakatemiassa on mukana 19 oppilaitosta sekä laajasti alan yhtiöitä. Finassiakatemia haluaa mahdollistaa alan opiskelijoille yhä parempaa ja ajan tasalla olevaa tarjottavaa. Yhteistyöverkoston jäsenten osaaminen onkin korkealla tasolla asioiden kehittämiseksi.

“Haluamme tuoda Finanssiakatemian mallia tunnetuksi myös muille toimialoille, liitoille, oppilaitoksiin jne., koska työelämän ja oppilaitosten tiivistä yhteistyötä peräänkuulutetaan. Tämä malli on todettu toimivaksi ja on muidenkin hyödynnettävissä”, toteaa Repo.

“On hienoa, että finanssialalla ollaan näin edistyksellisiä. Samaa yhteistyömallia olisi hyvä saada laajennettua muillekin aloille”, summaa Virolainen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja