Ripeä pääsy pankkipalveluihin edistää kotoutumista ja osallisuutta

Rahanpesulain mukaan luottolaitoksen on varmistettava asiakkaan henkilöllisyys luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella. Kuva: Seppo Sirkka / Lehtikuva
  • Luottolaitosten ei välttämättä tarvitse todentaa Ukrainan pakolaisen henkilöllisyyttä passista peruspankkipalveluita myönnettäessä, suosittaa Finanssivalvonta (Fiva).
  • Sekä Finanssiala että Fiva pitävät tärkeänä, että Ukrainasta tulleiden tilanteeseen löydetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean kotoutumisen ja osallisuuden.
  • Finanssiala muistuttaa, että henkilöllisyyden todentaminen ei liity pelkästään pankkipalveluihin ja että menetelmien on perustuttava sääntelyyn.
  • Jos menettelyjä halutaan muuttaa, muutokset olisi tehtävä sääntelyn kautta eivätkä ne saa lisätä väärinkäytösten vaaraa.

Rahanpesulain mukaan luottolaitoksen on varmistettava asiakkaan henkilöllisyys luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi ukrainalainen passi ja suomalainen henkilötunnus.

”On tärkeää, että Ukrainasta tulleiden tilanteeseen löydetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean kotoutumisen ja osallisuuden. Ratkaisut on haettava yhteistyössä finanssialan ja vastuullisten viranomaisten kesken”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Mika Linna.

Fivan suosituksen mukaan luottolaitos voi itse päättää omiin riskiperusteisiin menettelytapoihinsa perustuen, mitä ukrainalaisen pakolaisen henkilöllisyyden todentamiseen käytettäviä asiakirjoja se pitää hyväksyttävänä ja milloin tarvitaan esimerkiksi muita tarkistuksia tai rajoituksia.

FA muistuttaa, että henkilöllisyyden todentaminen ei liity pelkästään pankkipalveluihin ja että menetelmien on perustuttava sääntelyyn. Vastuu päätöksistä ja niiden seurauksista jäävät pankille riippumatta suosituksista.

Pankkien ohella henkilöllisyyden todentamista tarvitsevat myös esimerkiksi viranomaiset ja terveydenhuolto. Siksi sekä pankkien että asiakkaiden kannalta olisi tärkeää, että henkilötunnus, kotikuntalain mukainen kotipaikka ja ulkomaalaisen henkilökortti voitaisiin myöntää nykyistä joustavammin myös toissijaisen suojelun perusteella turvapaikan saaville.

Pankkipalveluiden ohella tämä avaisi turvapaikan saaneille pääsyn yhteiskunnan muihinkin peruspalveluihin, edistäisi osallisuutta ja kotoutumista sekä olennaisesti vähentäisi vaaraa joutua ihmiskaupan tai muun rikollisen toiminnan uhriksi.

”Pankkien noudattamat asiakkaan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen menettelyt perustuvat lainsäädäntöön. Jos näitä halutaan muuttaa, säädöspohjan tulee olla selvä ja menettelyjen sellaisia, etteivät ne lisää pankkeihin tai muuhun yhteiskuntaan kohdistuvien väärinkäytösten vaaraa”, Linna summaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan