Riskien hallinnan sekatyömies Juha Nieminen edistää finanssialan varautumista ja huoltovarmuutta

Valmiuspäällikkö Juha Nieminen työskentelee Huoltovarmuuskeskuksen pooleissa, joiden tarkoitus on ymmärtää riippuvuuksia ja kehittää kokonaisuutta.
  • Juha Nieminen on aloittanut Finanssiala ry:ssä (FA) valmiuspäällikkönä
  • Hänen tehtävänään on kehittää finanssitoimialan varautumista Huoltovarmuuskeskuksen pooleissa
  • Niemisellä on pitkä tausta erilaisissa riskienhallinnan tehtävissä muun muassa S-Pankissa ja OP Ryhmässä.

Huoltovarmuuskeskus (HKV) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maamme huoltovarmuuden ylläpitämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimii sektoreita ja pooleja, jotka pitävät yllä ja kehittävät huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa oman toimialansa yritysten ja organisaatioiden verkostossa.

Elokuun alussa Finanssiala ry:n valmiuspäällikkönä aloittaneen Juha Niemisen tehtävänä on kehittää finanssitoimialan varautumista Huoltovarmuuskeskuksen pooleissa. Konkreettinen esimerkki varautumisen edistämisestä oli syksyllä 2021 järjestetty HVK:n koordinoima Finanssialan toimintaharjoitus FATO, joka testasi rahoitusalan ja viranomaisten yhteistyön toimivuutta kriisitilanteissa.

”Finanssitoimialan varautumisen ja kriisivalmiuden lisäksi pooleissa tehdään yhteistyötä muiden alojen poolien kanssa: Häiriö maksuliikenteessä vaikuttaa moniin muihin toimialoihin, kuten päivittäistavarakauppaan tai polttoaineen jakeluun. Yksi poolien tarkoituksista on ymmärtää tällaisia riippuvuuksia ja kehittää kokonaisuutta”, Nieminen kertoo.

Finanssisektori jakautuu Huoltovarmuuskeskuksessa rahoitus- ja vakuutusalan pooleihin. Pooleihin kuuluvat FA:n lisäksi alan yritykset sekä keskeiset viranomaiset, kuten rahoituspuolella Finanssivalvonta ja valtiovarainministeriö ja vakuutuspuolella esimerkiksi Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Koulutukseltaan Nieminen on liiketalouden tradenomi, ja turvallisuusalan koulutus Laurea-ammattikorkeakoulussa on melkein valmis. Vapaa-aikanaan vantaalainen Nieminen ylläpitää omaa fyysistä valmiuttaan 6-divisioonassa jalkapalloilevan FC Vantaan paidassa jo 33. kautta. Lisäksi kiireisenä pitää jo kaksi vuotta kestänyt talonrakennusprojekti.

”Kriisinhallinta ja varautuminen on joukkuepeliä siinä missä jalkapallokin. Kummassakaan ei sooloilemalla pärjää.”

Finanssiala ry on Niemiselle tuttu talo, sillä S-Pankkiaikoinaan hän kuului pankkiturvallisuutta edistävään ja siihen liittyviä edunvalvontakantoja muodostavaan toimielimeen.

Kyberturvallisuuden merkitystä varautumisessa ei voi korostaa liikaa

Nieminen kutsuu itseään riskien hallinnan sekatyömieheksi. Ennen FA:ta hän työskenteli S-Pankissa riskienhallintapäällikkönä hoitamassa muun muassa jatkuvuuden hallintaa ja turvallisuusasioita. Ennen sitä hän työskenteli OP Ryhmässä, jossa hän edusti yhtiötä rahoitus- ja vakuutusalan pooleissa.

Riskien hallinnan sekatyömies korostaa kyberturvallisuuden merkitystä kaikessa varautumisessa.

”Alan yhtiöt ja viranomaiset tekevät hyvää työtä kyberturvallisuuden kehittämisessä, mutta miten tämä työ saataisiin näkyväksi ja osaksi kaikkea varautumista? Erityisen tärkeää on kuunnella alan toimijoita ja sitä kautta suunnitella ja kehittää toimintaa.”

Hyvänä esimerkkinä konkreettisesta varautumisesta Nieminen pitää syksyn FATO-harjoitusta, jossa hän edusti S-Pankkia. FA oli mukana laatimassa skenaarioita, mutta Nieminen osallistui varsinaisiin harjoituksiin. Niemisen mukaan kuukauden kestänyt harjoitus oli huomattavasti parempi ja realistisempi kuin vuonna 2015, jolloin harjoitus oli yksipäiväinen.

”Aikaisemmasta harjoituksesta jäi päällimmäisenä mieleen kakofonia, kun hirmumyrskyt, kyberhyökkäykset ja maailmanloput sattuivat kaikki samana päivänä. 2021 harjoituksen eri skenaariot olivat lähempänä tositilannetta ja testasivat paremmin toimijoiden valmiutta.”

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan