Seksuaalivähemmistöjen syrjintää suitsitaan taloudellisten sanktioiden uhalla – finanssialalla tähtäimessä yhdenvertaisempi työelämä

Suomalaisista finanssiyrityksistä Varma, Nordea, OP Helsinki ja OP-ryhmään kuuluva Pivo Wallet olivat jo vuonna 2019 Helsinki Priden virallisia yhteistyökumppaneita. Kuva: Shutterstock

BRYSSEL. EU-maiden on vuoteen 2025 mennessä sitouduttava muun muassa seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoiseen oikeuteen perustaa yhteiskunnan tunnustama perhe. Yhdysvalloissa finanssiala on kirinyt tasa-arvon suunnannäyttäjäksi.

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2020 ensimmäistä kertaa virallisen ohjelman seksuaalivähemmistöjen syrjinnän ehkäisemiseksi EU-maissa. Euroopan unionin maltalaisen tasa-arvokomissaari Helena Dallin mukaan jäsenmaat, jotka eivät kunnioita seksuaalivähemmistöihin kuuluvien yhtäläisiä ihmisoikeuksia, joutuvat tulevaisuudessa unionin taloudellisten sanktioiden kohteeksi. 

Komission ohjelman mukaan EU:n jäsenmaiden on vuoteen 2025 mennessä sitouduttava muun muassa seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoiseen oikeuteen perustaa yhteiskunnan tunnustama perhe ja oikeuteen vanhemmuuteen. On kuitenkin jäsenmaiden oma asia, laillistavatko ne tasa-arvoisen avioliiton vai jonkin toisenlaisen tavan tunnustaa samaa sukupuolta olevien liittojen yhtäläinen asema yhteiskunnassa. 

Lisäksi komissio haluaa laajentaa viharikosten määritelmän koskemaan seksuaalivähemmistöihin kohdistuvia rikoksia ja vihapuhetta kaikissa EU-maissa. Komission listalla on myös vaatimus siitä, että jokaisen jäsenmaan on valmisteltava oma ohjelmansa sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän kitkemiseksi.

Paine kohdistuu erityisesti Puolaan ja Unkariin, joiden nykyiset oikeistopopulistiset hallitukset tukevat seksuaalivähemmistöjen avointa syrjintää. 

Puolan valtaa pitävä Laki ja oikeus -puolue PiS on aktiivisesti ollut mukana perustamassa maahan niin kutsuttuja seksuaalivähemmistövapaita vyöhykkeitä, jotka EU on todennut niin EU-lakien kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisiksi. 

Unkarissa tuli heinäkuussa 2021 voimaan Venäjän antaman mallin mukainen laki, joka kieltää jakamasta tietoa seksuaalivähemmistöistä alaikäisille. Käytännössä laki laillistaa seksuaalivähemmistöjen syrjinnän ja estää medialta asiallisen uutisoinnin seksuaalivähemmistöjen asemasta. Sekä Puolassa että Unkarissa hallitusten politiikkana on ollut muun muassa väittää, että homoseksuaalisuus liittyy automaattisesti pedofiliaan.

Euroopan komissio ilmoitti heinäkuussa 2021 aloittavansa oikeustoimet Puolan ja Unkarin harjoittamaa seksuaalivähemmistöjen syrjintää vastaan. 

Pelko EU:n aluetukien menettämisestä saikin Puolan valtapuolue PiS:n kääntämään kiireesti kelkkansa. Syyskuussa 2021 ne viisi Puolan 16 läänistä, jotka olivat julistautuneet LGBT-vapaiksi vyöhykkeiksi vuosina 2019 ja 2020, luopuivat julistuksestaan. Kysymys oli suurista summista: yksin Lubelskien lääni olisi menettänyt 2,2 miljardia euroa EU-tukirahoja, jos se olisi pitäytynyt julistuksessaan. Puola on EU:n aluetukien suurin vastaanottajamaa.

Niin Unkarin kuin Puolankin vallanpitäjät vetoavat kristillisiin arvoihin talloessaan seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia. Samaan aikaan jopa katoliset Italia, Irlanti, Espanja, Portugali, Belgia ja Ranska ovat laillistaneet niin sukupuolineutraalin avioliiton kuin adoptiot samaa sukupuolta olevien vanhempien perheisiin. 

Viraston henkilöstö kieltäytyi muuttamasta Itä-Eurooppaan

Seksuaalivähemmistöjen tasaveroinen kohtelu määrittää myös sitä, mihin kansainväliset organisaatiot sijoittuvat. Vuonna 2017 tämä konkretisoitui historiallisella tavalla, kun EU-maat kilpailivat Euroopan lääkeviraston EMA:n uudesta sijaintipaikasta brexitin jälkeen.

Sittemmin Lontoosta Amsterdamiin muuttaneesta EMA:sta kilpailivat muun muassa Bukarest, Bratislava, Sofia ja Varsova. Ne saivat kuitenkin virastohaaveilleen kylmän suihkun: 250 lääkeviraston työntekijää lähetti viraston pääjohtajalle Guido Rasille avoimen kirjeen, jossa varoitettiin seurauksista, jos virasto sijoitettaisiin maahan, joka ei tunnusta samaa sukupuolta olevien työntekijöiden parisuhteita. 

Lääkeviraston 900 työntekijän henkilökunnasta noin 70 kuului seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Viraston työntekijöiden mukaan muutto maahan, joka ei tunnusta vähemmistöjen tasaveroisia oikeuksia, olisi tarkoittanut muun muassa sitä, että työntekijöiden samaa sukupuolta olevat, EU:n ulkopuolelta tulevat puolisot eivät olisi saaneet oleskelulupaa viraston uuteen sijaintimaahan. 

Käytännössä kyse oli Bulgariasta, Puolasta, Slovakiasta ja Romaniasta, joissa samaa sukupuolta olevien parien liittoja ei tunnusteta millään tavalla. Päinvastoin kolmessa niistä avioliitto on määritelty perustuslaissa vain miehen ja naisen väliseksi. EU:ssa samaa sukupuolta olevien liittojen tunnustaminen on kokonaan kiellettyä Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa ja Slovakiassa.

Itä-Euroopan EU-maat valittivat, että niille luvattiin oma osuutensa Euroopan unionin erillisvirastoista, kun ne liittyivät unioniin 2004 ja 2007. Lääkeviraston henkilöstön vaatimuksia tuki kuitenkin se, että myös säännöt ovat tiukentuneet EU:n laajentumisen jälkeen. Nykyisten EU:n ja sen erillisvirastojen henkilöstöä koskevien tasa-arvoperiaatteiden johdosta maat, jotka eivät tunnusta samaa sukupuolta olevien liittoja, rajaavat itsensä käytännössä ulos EU-virastojen sijoituskilpailusta. 

Tällä hetkellä Bulgarialla, Slovakialla tai Romanialla ei ole lainkaan EU-virastoja. Puolassa sijaitsee vuonna 2004 perustettu Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex, mutta sitäkään ei enää sijoitettaisi Puolaan. 

Muun muassa oikeusasioista ja sukupuolten tasa-arvosta vastaavan tšekkiläisen EU-komissaarin Vera Jourovan mukaan EU kunnioittaa jäsenmaiden oikeutta omiin lakeihinsa. Niiden avulla ei kuitenkaan voida sivuuttaa Euroopan unionin perussopimukseen kuuluvia yhdenvertaisia ihmisoikeuksia ja syrjinnän kieltoa. 

Yhdysvalloissa finanssiala kiri tasa-arvon suunnannäyttäjäksi

Yhdysvalloissa varsinkin rahoitusala on viime vuosina ottanut julkiseksi tavoitteekseen seksuaalivähemmistöjen tasaveroisen kohtelun. 

Between the Lines -verkkojulkaisun mukaan muutos aikaisempaan on merkittävä. Yhä useammat työnantajat takaavat nyt samaa sukupuolta oleville pareille samat perhe-edut kuin eri sukupuolta oleville pareille. Tällä on erityisen suuri merkitys maassa, jossa esimerkiksi perheenjäsenten pääsy terveydenhoitopalvelujen piiriin riippuu työnantajan ottamista vakuutuksista.

Amerikkalaisen seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin keskittyneen Human Rights Campaign  -tutkimussäätiön (HRC) raportin mukaan yhteensä 119 pankki- ja rahoitusalan organisaatiota oli nostettu Best Place to Work for LGBTQ Equality -listalle. HRC:n mukaan eri toimialoista juuri rahoitusala on huolehtinut tasa-arvon toteutumisesta parhaiten. 

Vaikka isot finanssitalot liputtavat tasa-arvon puolesta, se ei tarkoita sitä, etteikö myös niiden organisaatioista edelleen löytyisi syrjiviä asenteita. Tearsheet-verkkojulkaisun mukaan erityisesti seksuaalivähemmistöihin kuuluvat naiset joutuvat kokemaan 1,5 kertaa enemmän seksuaalista häirintää työpaikallaan kuin enemmistöön kuuluvat.

Suomalaisista finanssiyrityksistä Varma, Nordea, OP Helsinki ja OP-ryhmään kuuluva Pivo Wallet olivat jo vuonna 2019 Helsinki Priden virallisia yhteistyökumppaneita. 

Yhtiöiden mukaan niiden tähtäimessä on yhdenvertaisempi työelämä. Sisäisesti ne pyrkivät henkilöstön tietoisuuden lisäämiseen sisäisin koulutuksin ja keskusteluin. 

Esimerkiksi Nordea kertoo järjestävänsä henkilöstölleen sisäistä koulutusta, jonka tavoitteena on lisätä tietoa seksuaalivähemmistöistä sekä auttaa ottamaan nämä paremmin huomioon työyhteisössä ja asiakaspalvelutilanteissa. 

Viidennes Z-sukupolven amerikkalaisista kertoo kuuluvansa seksuaalivähemmistöön

Seksuaalivähemmistöjen osuus vaihtelee eri ikäryhmissä ja eri maissa.

Amerikkalaisen mielipidetiedusteluyhtiö Gallupin helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan jo 7,1 prosenttia amerikkalaisista ilmoitti vuonna 2021 itse kuuluvansa seksuaalivähemmistöihin. Luku on yli kaksinkertainen verrattuna vuoden 2012 mielipidetiedusteluun, jossa 3,5 prosenttia amerikkalaisista ilmoitti kuuluvansa johonkin LGBT-ryhmään.

Gallupin mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien osuus väestöstä on todellisuudessa luultavasti vieläkin suurempi. Varsinkin vanhemmissa ikäluokissa poikkeava seksuaalinen suuntautuminen on perinteisesti koettu asiaksi, josta ei kerrota edes nimettömissä gallupkyselyissä. Vanhemmille sukupolville poikkeavaksi koetusta seksuaali-identiteetistä puhuminen on vaikeaa.

Tämä kuvastuu hyvin myöskin tuoreessa kyselyssä, jonka mukaan ennen vuotta 1946 syntyneistä vastaajista vain 0,8 prosenttia määritteli kuuluvansa seksuaalivähemmistöön. Vuosina 1946–1964 syntyneiden joukossa osuus oli 2,6 prosenttia.

Itsensä identifioiminen seksuaalivähemmistöön kuuluvaksi oli erityisen yleistä vuosina 1997–2003 syntyneen Z-sukupolven piirissä, jossa osuus oli 20,8 prosenttia. Enemmän kuin joka viides nuorista amerikkalaisista aikuisista määritteli siis kuuluvansa johonkin seksuaalivähemmistöön.

Euroopassa vuonna 2016 julkaistun raportin mukaan eri maissa 1,5–7,4 prosenttia määritteli itsensä seksuaalivähemmistöihin kuuluviksi. Saksalaisten joukossa osuus oli suurin ja unkarilaisten kohdalla pienin.  

Suomessa toisen asteen opiskelijoiden oli ensimmäistä kertaa mahdollista kertoa kouluterveydenhuollossa omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan vuoden 2017 kouluterveyskyselyssä. Tällöin noin 15 prosenttia tytöistä ja 7 prosenttia pojista määritteli itsensä muuksi kuin heteroksi.

Venäjällä seksuaalivähemmistöt on nostettu yhdeksi vihan kohderyhmäksi, jolta venäläisiä pitää Kremlin mukaan suojella. Tämä tarkoittaa valtavan ihmismäärän valtionjohtoista syrjintää. Jos amerikkalaisten kokemaa seksuaali-identiteettiä vastaavat luvut pätisivät myös Venäjällä, maassa olisi yli kymmenen miljoonaa seksuaalivähemmistöön kuuluvaa ihmistä.

Mika Horelli, MustRead

Juttu on julkaistu MustReadissa 8.4.2022. MustReadin Brysselin-kirjeenvaihtajan työskentelyä tukee taloudellisesti Finanssiala ry. Lahjoittaja ei ole vaikuttanut sisältöön eikä MustReadin journalistiseen prosessiin.