Sijoitusrahasto Suomessa tuo paitsi kansalaisille tuottoja, myös yhteiskuntaan työpaikkoja ja verotuloja

  • Erilaisten sijoitustuotteiden laaja tarjonta ja ennakoitava verotus ovat koko yhteiskunnan etu.
  • Suomessa kotipaikkaansa pitävä rahastoyhtiö tuo Suomeen sekä työpaikkoja että verotuloja.
  • Tilastokeskuksen mukaan yli 1,5 miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia.
  • Suomalaisten sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma kasvoi yli 15 miljardilla eurolla vuonna 2023.
  • Sijoitusrahastojen vuodesta 2023 sekä siitä, miten rahastoista saataisiin lisää verotuloja Suomeen, keskustellaan Finanssiala ry: Pyöreän Pöydän webinaarissa perjantaina 19. tammikuuta kello 9.

”Säästöt luovat turvaa kansalaisille ja parantavat yhteiskunnan kantokykyä. Lisäksi ne vauhdittavat talouden pyöriä. Erilaisten sijoitustuotteiden laaja tarjonta ja ennakoitava verotus on sekä säästäjien että koko yhteiskunnan etu”, kiteyttää Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

Ei ole mitenkään yhdentekevää, onko rahaston kotipaikka Suomessa vai Luxemburgissa. Suomalainen finanssiala – rahastoyhtiöt mukaan lukien – työllistävät suomalaisia ja maksavat veronsa Suomeen.

”Lisäksi rahastoyhtiöt hankkivat monia palveluita alihankintana, kuten IT-palvelut. Tämä tuo muillekin kuin finanssialan suomalaisille yrityksille työtä ja talousosaamista”, Ahosniemi muistuttaa.

Finanssiala ry:n Rahastoraportista ilmenee, että Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen pääoma kasvoi vuonna 2023 yli 15 miljardilla eurolla. Tilastokeskuksen mukaan yli 1,5 miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia.

Rahasto on vientituote

Suomalaiset rahastot ovat vientituotteita siinä missä mobiilipelit ja risteilyaluksetkin. Rahastot tuovat sijaintimaihinsa verotuloja, työpaikkoja ja osaamista.

Suomen rahastolainsäädäntö on pääosin hyvällä mallilla – jopa edistyksellistä. Muutama kansallinen erikoisuus vaatii kuitenkin korjaamista.  Esimerkiksi yhtiömuotoisen sijoitusrahastorakenteen salliminen lainsäädännössä.

”Yhtiömuodossa rahasto on oma itsenäinen oikeushenkilö, toisin kuin nykysääntelyssä, jossa sijoitusrahastoa hoitaa rahastoyhtiö eikä sijoitusrahasto ole erillinen oikeushenkilö. Uudistus parantaisi kansainvälistä markkinoitavuutta”, Ahosniemi sanoo.

Esimerkiksi Luxemburgista ja Irlannista markkinoidaan etenkin kansainvälisille sijoittajille yhtiömuotoisia rahastoja. Koko EU:n mittakaavassa valtaosa rajojen yli myytävistä rahastoista on yhtiömuotoisia.

Mitä muuta: Pyöreä pöytä: Rahastoista lisää verotuloja Suomeen – miten? Seuraa suorana 19.1. kello 9

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan