Sijoitusrahastoihin huhtikuussa runsaat miljardi euroa pääomia – uudet sijoitukset miljardiluokkaa jo kolmatta kuukautta

  • Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa yhteensä 1059 miljoonaa euroa uusia pääomia.
  • Rahastopääoma kuitenkin supistui markkinakehityksen takia.
  • Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 158 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin vaihtoehtoisia rahastoja lukuun ottamatta. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 711 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 54 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 74 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoihin yhteensä 235 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisista rahastoista lunastettiin yhteensä 15 miljoonaa euroa.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2024
Osakerahastot7112 17966 878
Yhdistelmärahastot5429932 802
Pitkän koron rahastot7424330 482
Lyhyen koron rahastot23584617 941
Vaihtoehtoiset rahastot-153210 159
YHTEENSÄ1 0593 599158 263

Huhtikuussa useat globaalit pääosakeindeksit hakivat suuntaa. Osakemarkkinoilla nähtiin hermoilua, kun pitkät korot nousivat ja epävarmuus Lähi-idässä kohosi. Iranin ja Israelin välisen konfliktin pelättiin syvenevän ja laajenevan usean maan väliseksi sodaksi. Kun tilanne rauhoittui, osakemarkkinat palasivat nousuun.

Yhdysvaltojen 10 vuoden joukkovelkakirjalainan korko nousi huhtikuussa 4,7 prosenttiin vahvojen talouslukujen saattelemana. Yhdysvalloissa inflaatio on edelleen keskuspankin tavoitetasoa nopeampaa. Euroalueen inflaatio oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa 2,4 prosenttia, Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio oli 0,6 prosenttia. Talouslukuihin pohjautuen Euroopan keskuspankin odotetaan laskevan ohjauskorkoja aikaisemmin kuin Yhdysvalloissa. Euroalueen lyhyet markkinakorot laskivatkin huhtikuussa.

”Euroopan keskuspankilta odotetaan ohjauskorkojen laskua kesäkuussa, koska euroalueen inflaatio on hidastunut lähelle keskuspankin tavoitetasoa. Euroalueen lyhyisiin markkinakorkoihin on jo hinnoiteltu sisään mahdollinen kesäkuun ohjauskorkojen lasku.  Korkojen lasku voisi piristää nykyistä Suomen heikkoa taloustilannetta ja antaisi osviittaa korkojen tulevasta kehityksestä asunto- ja kiinteistömarkkinoille, jotka ovat jo pitkään eläneet hiljaiseloa”, analysoi johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Tyynenmeren alueelle, globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 737 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa Pohjoismaihin ja Japaniin sijoittavista rahastoista yhteensä 71 miljoonaa euroa. Sharpen mittarilla mitattuna Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 1,64). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Suomi-16-2426 012-2 %
Pohjoismaat-321517 5675 %
Eurooppa211196 1568 %
Pohjois-Amerikka8546910 24024 %
Japani-39-5737717 %
Tyynenmeren alue52941 3398 %
Kehittyvät markkinat-704 95012 %
Maailma6611 68328 84418 %
Toimialarahastot-15-391 39311 %
YHTEENSÄ7112 17966 878 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueelle valtioriskiin, luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 175 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kehittyviltä markkinoilta ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 112 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 9,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,28).

milj. EURNettomerkinnät huhtikuu 2024Nettomerkinnät vuoden alustaPääoma 30.4.2024Tuotto
12 kk (ka.)
Valtioriski EUR1423416 3942,2 %
Luokitellut yrityslainat EUR215710 4365,1 %
Korkeariskiset yrityslainat EUR12-463 8819,0 %
Valtioriski maailma1-21831,5 %
Luokitellut yrityslainat maailma-73-666 0612,9 %
Korkeariskiset yrityslainat maailma10-61 0826,6 %
Kehittyvät markkinat-39-342 4445,2 %
YHTEENSÄ7424330 482 

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan