Sijoitusten kestävyysraportoinnilla vertailukelpoista tietoa siitä, mikä on kestävää ja mikä ei – katso tallenne webinaarista

Finanssiala ry kannattaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvia sijoitusten kestävyysluokitteluja.

On tärkeää määrittää tarkasti, millaiset rahoitus- ja sijoitustuotteet ovat ympäristön kannalta kestäviä ja millaisin ehdoin tuotteita voi kutsua vastuullisiksi.

Aiheesta keskusteltiin FA:n webinaarissa 15. huhtikuuta. Jutun lopussa on linkki tilaisuuden tallenteeseen.

Webinaarin avasi europarlamentaarikko Ville Niinistö, joka korosti kestävyysraportoinnin merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Meillä on Pariisin sopimus, minkä lisäksi EU, valtiot, yritykset ja jopa kansalaiset asettavat omia ilmastotavoitteitaan. Ilman luotettavaa tietoa kukaan ei voi seurata omien tavoitteidensa riittävyyttä ja toteutumista.”

EU:n ympäristötavoitteiden ytimessä ovat taksonomia eli luokittelu kestävälle taloudelliselle toiminnalle, sekä sijoittajia velvoittavat tiedonantovaatimukset kestävyysvaikutuksista. Niinistön mukaan näiden toimien toteutus jää kuitenkin puolitiehen, ellei EU luo koko yrityskenttää läpäisevää, vertailukelpoista tietoa tuottavaa kestävyysraportointia.

Luokittelujärjestelmä ja tiedonantovaatimukset vaativat isoja ponnisteluja finanssialalta, muilta yrityksiltä sekä viranomaisilta. Onnistuessaan yhdenmukainen määrittely helpottaa sijoittamista ja tekee siitä oikeasti kestävämpää.

Niinistön avauspuheenvuoron jälkeen alkoi paneelikeskustelu, jota moderoi OP Ryhmän varainhoidon ESG-johtaja Kristiina Vares-Wartiovaara.

Paneelissa nousi esiin EU:n yritysten kilpailukyky suhteessa niihin yrityksiin, joihin EU-sääntely ei ulotu. Climate Bonds Initiative -järjestön toimitusjohtaja Sean Kidney oli sitä mieltä, että EU voi esimerkillään vaikuttaa muiden maiden ja talouksien toimintaan.

”Kun EU:ssa ratkaistaan, miten yritysten menestyksekäs liiketoiminta voidaan yhdistää ympäristötavoitteiden saavuttamiseen, muu maailma seuraa valmista esimerkkiä. Se luo EU:n yrityksille kilpailuedun.”

Business Europen sosiaaliasioiden osaston varajohtaja Rebekah Smith oli huolissaan siitä, miten yhteinen raportointimalli saadaan sovitettua erilaisten yritysten todellisuuteen. Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että erityisesti pienempien yritysten rajallisemmat resurssit on huomioitava EU-standardin valmistelussa.

FA järjesti 15.4. eurooppalaisen webinaarin osana pohjoismaisten pankkiyhdistysten Nordic Sustainable Finance Talks -webinaarisarjaa. Englanninkielisen webinaarin nimi oli Standardization of Sustainability reporting, ja se keskittyi ei-taloudellisen tiedon raportointiin.

Webinaarisarjan seuraava osa järjestetään toukokuussa, ja se keskittyy sijoittamisen sosiaaliseen ulottuvuuteen eli ESG:n S-kirjaimeen.

Katso tallenne 16.4. webinaarista

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat