Stop sääntelyn tehtailulle!

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) julkisti tänään viisi teesiään, joilla pullataikinan lailla paisunutta sääntelyä vähennetään ja parannetaan Suomessa.  EK:n selvityksessä ”Hyvä sääntely – parempi Suomi” on mukana myös toimialakohtaisia konkreettisia muutos- ja ratkaisuehdotuksia yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Myös finanssialan esimerkkejä liiallisesta ja ennakoimattomasta sääntelystä on mukana selvityksessä.

EK:n mukaan ministeriöiden on sitouduttava sääntelyn vähentämiseen. Jokaisen uuden velvoitteen tieltä on poistettava kaksi vanhaa ja kansallisesta lisäsääntelystä pitää luopua. Nykyään annetaan vuosittain noin 1300 säädöstä. Yksi säädös saattaa sisältää useita eri velvoitteita. Seuraavan neljän vuoden ajan olemassa olevaa sääntelymassaa on pystyttävä vähentämään vuosittain 2 prosentilla. Finanssialan Keskusliiton (FK) EU-tiimin vetäjä, johtava lakimies Mari Pekonen-Ranta toteaa, että sääntelyn vaikutuksia yritysten toimintaan pitäisi pystyä arvioimaan nykyistä paremmin. ”Vaikutusarviointia on edistettävä sekä kansallisessa että EU-sääntelyn toimeenpanossa. Sääntelyyn on voitava vaikuttaa jo hyvin aikaisessa vaiheessa, jotta nykysääntelyn päälle ei synny uusia, tarpeettomia ja osin ristiriitaisia velvoitteita. Kansallisesti on tarkkaan harkittava, millaisia kilpailukykyä heikentäviä lisävelvoitteita suomalaisille yrityksille asetetaan.” EK ehdottaa teeseissään myös riippumattomista asiantuntijoista koostuvan toimielimen perustamista. Toimielin voisi muun muassa pysäyttää lainsäädäntöhankkeen ja palauttaa sen uuteen valmisteluun mikäli hankkeen vaikutusarviointi on puutteellinen. Sääntelyn arviointiin keskittyneitä asiantuntijayksiköitä on perustettu esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan. Mari Pekonen-Ranta kertoo, että sääntelyn vähentäminen ja sen laadun parantaminen on jo vuosia ollut yleisesti hyväksytty tavoite. Silti säädöksiä ei ole järkevöitetty juuri lainkaan ja niiden määrä on vain kasvanut. ” Nyt tarvitaan aikamoinen asennemuutos, jotta kauniit periaatteet muistetaan käytännön säädösvalmistelutyössä.” ”Selkeyden lisäksi hyvän sääntelyn tulee olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä. Yrityksille on erittäin tärkeää, että ne voivat suunnitella tulevaisuutta ja luottaa päätösten pitävyyteen”, Pekonen-Ranta sanoo.

Elinkeinoelämän 5 teesiä paremman sääntelyn puolesta

1. Sääntelyn vaikutuksia yritysten toimintaan on arvioitava paremmin 2. Sääntelyn on oltava ennakoivaa ja pitkäjänteistä 3. Ministeriöiden resursseja on ohjattava sääntelyn vähentämiseen 4. Asenteiden on muututtava 5. Hallinnon menettelyjä on karsittava, nopeutettava ja yhdenmukaistettava
Lue myös FK:n uutinen ylisääntelystä Tutustu EK:n selvitykseen Hyvä sääntely – parempi Suomi

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat