Tutkimus: Suomalaiset luottavat pankkiin ja poliisiin

Suomalaiset pitävät pankkeja luotettavina instituutioina,
kertoo Valittujen Palojen teettämä kyselytutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin luottamusta
18 eri instituutioon. Luotetuimmaksi nousi poliisi ja kakkostilan jakoivat
pankit ja avioliitto.

Poliisiin luotti kyselytutkimuksen mukaan suuressa määrin tai melko paljon 92 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Pankkien ja avioliiton vastaava luottamusarvosana on 78 prosenttia.

Vähäisintä luottamusta nauttivat insituutiot Suomessa ovat poliitikot, joihin sanoo luottavansa suuressa määrin tai melko paljon 11 prosenttia vastaajista. Mainontaan luottaa 14 prosenttia vastaajista ja Euroopan unioniin 30 prosenttia vastaajista.

Luottamusta pankkeihin mittasi tämän vuoden alussa myös EPSI Rating. Silloisen tutkimuksen mukaan luottamus pankkeihin oli edelliseen vuoteen verrattuna noussut 5 prosenttia.

Valittujen Palojen mukaan heidän tutkimuksensa toteutettiin viime vuodenvaihteessa osana Valittujen Palojen laajaa Luotetuin merkki -tutkimusta. Tutkimukseen vastasi Suomessa noin 2000 henkilöä. Kyselyn otos poimittiin tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä.