Varallisuudenhoidon sääntely paisuu ja paisuu – löytääkö asiakas olennaisen tiedon valtavasta tietomassasta?

Kuva: Piotr Marcinski/Shutterstock
  • Asiakkaat ovat yleisesti tyytyväisiä finanssialan yrityksiltä saamaansa sijoitusvarallisuudesta huolehtimisen palveluihin, selviää Finanssiala ry:n (FA) kauppakorkeakoulu Hankenilla teettämästä kyselystä.
  • Laki määrää palveluntarjoajat toimittamaan asiakkaalle valtavan määrän dokumentaatiota, asiakkaan on välillä vaikea hahmottaa, mikä tietomassassa on olennaista.
  • Tutkimusraportti löytyy jutun lopusta.

Varainhoidon neuvonnan sääntely on viime vuosina tiukentunut ja monimutkaistunut. Sitä säätelevät erityisesti MiFID II- ja IDD-direktiivit. MiFID II sääntelee rahoitusmarkkinoiden toimintaa ja sijoituspalveluiden tarjontaa. Sen muutokset ovat paraikaa komission pöydällä. IDD-direktiivi yhdenmukaistaa vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista koskevat EU-maiden kansalliset säännökset.

Varainhoidon neuvonnan sääntely on tiukentunut ja monimutkaistunut viime vuosikymmenellä. Sääntely vaikuttaa muun muassa neuvonnan yhteydessä tapahtuvien asiakastapaamisten kestoon ja tilanteessa vaadittavien dokumenttien määrään.

Finanssiala ry:n teettämästä tutkimuksesta ilmenee, että asiakkaat arvostavat henkilökohtaista sijoitusneuvontaa ja henkilökohtaisia tapaamisia ja ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä saamaansa palveluun. Asiakkaat kokevat kuitenkin saavansa valtavan määrän sijoituksiin liittyvää dokumentaatiota, josta on välillä hankala yksin löytää olennaiset asiat.

”Sääntelyllä halutaan parantaa sijoittajansuojaa, mutta onko sääntely mennyt jo liian pitkälle, kun tärkeät asiat hukkuvat valtavaan tietomäärään?” pohtii FA:n johtava lakimies Satu Wennberg.

Jatkuvasti lisääntyvä sääntely on myös nostanut uusien yritysten kynnystä hakeutua alalle. On kaikkien suomalaisten etu, jos kynnystä säästää ja sijoittaa madalletaan.

Kauppakorkeakoulu Hankenin toteuttamassa kyselytutkimuksessa selvitettiin sääntelyn vaikutuksia kuluttajien asiointikokemuksiin. Korona-aika ei mullistanut varainhoidon asiakaspalvelua suuresti, sillä verkkotapaamiset olivat yleisiä jo ennen koronaa.

Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja

  • Asiakkaat kokevat, että laissa määriteltyihin due diligence -prosesseihin menee paljon aikaa, erityisesti jos asiakas haluaa vertailla palveluntarjoajia ja pyytää tarjouksia useilta eri toimijoilta.
  • Varallisuudenhoidon asiakkaat arvostavat henkilökohtaista sijoitusneuvontaa ja henkilökohtaisia tapaamisia ja ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä saamaansa palveluun.
  • Toimihenkilöiden mukaan yhden asiakkaan tapaamiseen käytettävä aika on lisääntynyt merkittävästi, samoin tapaamisen jälkeen dokumentaatioon ja jälkitöihin käytettävä aika.
  • Etätapaamiset helpottivat toimihenkilöiden työtaakkaa.
  • Etenkin kokemattomammat asiakkaat kokevat saavansa suuren määrän sijoituksiin liittyvää dokumentaatiota, josta on välillä hankala yksin löytää olennaiset asiat.
  • Kaikki asiakkaat eivät luottaneet KID-dokumentaatiossa annettuihin lukuihin.