Vas­tuul­li­suus yhä vah­vem­min läs­nä fi­nans­sia­lan or­ga­ni­saa­tioi­den toi­min­nas­sa

Finanssiakatemian Ajatustori

  • Finanssiakatemian jäsenille suunnattu Ajatustori-tilaisuus vastuullisuusteemalla pidettiin 28.4.2022.
  • Finanssiakatemia on yhteistyöverkosto, joka yhdistää alan työnantajat ja oppilaitokset ja jakaa tietoa sekä osaamista verkoston sisällä.
  • Puhe vastuullisuudesta on moniulotteista ja organisaatioiden sisällä on erityisen tärkeää konkretisoida, miten vastuullisuus arvona näkyy organisaation toimissa.

Vastuullisuus nimetään yhä useammassa organisaatiossa yhdeksi toiminnan keskeiseksi arvoksi niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vastuullisuutta kuvaillaan joskus jopa arvojen arvona, ja voidaankin ajatella, että vastuullisuus tietyssä mielessä tarkoittaa sitoutumista kaikkiin annettuihin arvopäämääriin ja on enemmänkin toimintatapa kuin yksittäinen asia. Kun vastuullisuudesta puhutaan organisaatioissa, niin on tärkeää pystyä selittämään, mitä vastuullisuus juuri meidän organisaatiossamme tarkoittaa. Tällöin myös hälvennetään ajatusta siitä, että vastuullisuus olisi ainoastaan muoti- tai markkinointikeino, toteaa Vaasan yliopiston vastuullisuus- ja eettisyysjohtaja Tommi Lehtonen.

Vastuullisuudesta eli vastuun ottamisesta ja kantamisesta puhutaan paljon yritysvastuun ja yhteiskuntavastuun -otsikoiden alla. Vastuullisia toimia halutaan nostaa esille, ja niin organisaation sisällä kuin ulkopuolella odotetaan jatkuvaa ja konkreettista tekemistä vastuullisuuden eteen. Organisaation vastuullisuus näkyy toimintana ulospäin, mutta se on myös arvo, joka määrittää yksilöiden toimintaa organisaation sisällä. Organisaatioilla on monenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa vastuullisuutta. Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela kertoo Nordean muun muassa tarjoavan henkilöstölleen kaksi palkallista vapaaehtoistyöpäivää vuodessa, jolloin henkilöstö pääsee konkreettisesti auttamaan apua tarvitsevia.

Vastuullisuus vahvasti mukana myös oppilaitosten opetussisällöissä

Oppilaitokset ovat viime vuosina ottaneet vastuullisusteeman osaksi opetussisältöjään. Vaasan yliopiston kauppatieteiden opinnoissa Vastuullisuus ja eettisyys on yksi viidestä koulutuksen oppimistavoitteista oman oppiaineen substannssin, akateemisten, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen ohjella. Varustamme siten työelämään tulevat nuoret vastuullisuusosaamisella ja –työkaluilla, jolloin heillä on hyvät valmiudet vastuullisuuden edistämiseen työyhteisössään, toteaa Helinä Saarela Vaasan yliopistosta.

Finanssiakatemiassa pyritään lisäämään työelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, jotta alan osaamistarpeet osattaisiin ottaa entistä paremmin huomioon opetuksessa. Vastuullisuuden korostaminen työelämässä on lisääntynyt ja se on otettu vahvasti mukaan myös opetussisältöihin. Finanssialan ammatteihin opiskelevien opinnoissa vastuullisuuden teemat ovat jo nyt monessa mukana, mutta niitä käsitellään myös itsenäisenä asiana. Tulevaisuutta ajatellen on erittäin tärkeää pitää vastuullisuuden teemat esillä opetuksessa. Hyvällä koulutuspohjalla varustetut nuoret nostavat työllistyessään automaattisesti rimoja yrityksissä. Kun vastuullisuudesta ja konkreettisista tavoista toteuttaa sitä puhutaan yhä aikaisemmin, työelämään siirryttäessä on helppoa ottaa käytänteitä mukaan ja soveltaa niitä luontevammin.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Tallenne Finanssiakatemian Ajatustorista

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Vaikuttaminen

Katja Repo

Kehitysjohtaja