Ylistyslaulu yrittäjyydelle – rahoitusta välittävät ja vakuutusturvaa tarjoavat finanssiyhtiöt mukana EK:n Hyvä yritys -kampanjassa

Tärkeä osa pankkitoimintaa on tehokas maksujenvälitys, joka on välttämätön edellytys paitsi ihmisten arjen, myös koko markkinatalouden toiminnalle. Kuva: Shutterstock
  • Yritykset rakentavat Suomea, jossa hyvinvointia on tarjolla huomennakin.
  • Finanssialan yritykset välittävät rahoitusta ja auttavat hallitsemaan riskejä.
  • Suomalaiset yritykset maksavat yhteiskunnalle elintärkeitä veroja, työllistävät, innovoivat uutta ja kehittävät kestävämpää maailmaa. Finanssialan yritykset ovat Suomen suurimpia veronmaksajia.

Finanssiala ry on mukana Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) Hyvä yritys -kampanjassa, joka muistuttaa yritysten merkityksestä suomalaisen hyvinvoinnin varmistajana ja rahoituspohjan takaajana sekä esimerkiksi yritysten innovaatiotoiminnan merkityksestä koko maapallon pelastamiselle. Kampanja käynnistyy yrittäjän päivänä 5.9.

Yritykset pitävät suomalaista yhteiskuntaa pyörimässä maksamalla veroja, työllistämällä, innovoimalla uutta ja kehittämällä kestävämpää maailmaa.

Finanssialan yritysten yksi tehtävä on pitää yhteiskunnan rattaat pyörimässä. Pankeilla on keskeinen tehtävä rahoituksen välityksessä rahoitusmarkkinoilla ja koko kansantaloudessa. Ne myöntävät luottoja ja vastaanottavat talletuksia sekä huolehtivat asiakkaiden sijoituksista ja varallisuuden hoitamisesta. Tärkeä osa pankkitoimintaa on tehokas maksujenvälitys, joka on välttämätön edellytys paitsi ihmisten arjen, myös koko markkinatalouden toiminnalle.

​Vakuutuksella taas tasataan erilaisten vahinkojen taloudellisia seurauksia. Vakuutuksen tehtävänä on turvata ihmisten, yritysten ja yhteisöjen elämää ja taloudellista toimintaa.

Lisäksi finanssialan yritykset ovat Suomen suurimpia veronmaksajia. Vuoden 2020 verotiedoissa yhteisöverotilaston kahdeksan kärjessä oli kolme finanssialan yritystä. Alan maksama yhteisöveropotti oli 563 miljoonaa euroa, mikä on noin 10,3 prosenttia veron koko tuotosta.