YTN: Valmius ilta- ja viikonlopputyöhön lisääntyy joustoilla

Ylemmät Toimihenkilöt ry:n finanssialan vastuuasiamies ja pääneuvottelija Riikka Sipilä sanoo, että viikonlopputyöhön löytyy valmiutta, jos työajoista saa päättää itse ja tunneilla voisi kerryttää työaikapankkia. Paikallista sopimista Sipilä pitää hyvänä, mutta epäilee, että sen hehkuttaminen on jo mennyt liiallisuuksiin. Tärkeintä on saada sovittua asioista yhdessä – keinoista riippumatta.

​Mikä työmarkkinoilla on ajankohtaista juuri nyt?

”YTN:n jäseniä puhuttaa alan muutokset ja niiden vaikutus työnteon tapoihin. Siis digitalisaatio, organisaatiomuutokset ja niihin liittyvät järjestelyt. Oman työn kannalta kiinnostaa työaikajoustojen hyödyntäminen. Liittonäkökulmasta pinnalla on paikallisen sopimisen kehittäminen. Siitä on tuntunut tulevan melkein itseisarvo – se on kuitenkin vain yksi keino sopia asioista. Tärkeintä on, että päästään sopimukseen.”

Mitä työelämän hyviä käytäntöjä juuri sinä tahtoisit viedä konkreettisesti käytäntöön tai jopa työehtosopimukseen asti?

”Erilaisten liukumajärjestelyjen ja etätyön hyödyntäminen nykyistä enemmän. Joissakin paikoissa etätyö on käytössä laajalti, toisissa vasta aluillaan. Jos työntekijöille annetaan vapautta päättää työnteostaan, niin silloin paranee asiakkaan palvelukin. Työehtosopimusten pitäisi mahdollistaa tällainen joustavuus. Asiat lähtevät avoimesta vuoropuhelusta työpaikoilla, mutta sitä on vaikeampi kirjata sopimukseen asti.”

Miten digitalisaation tuomiin muutoksiin voidaan vastata palvelutyössä?

”Digitalisaatio vaikuttaa siihen, millaista osaamista ja resursseja yrityksissä tulevaisuudessa tarvitaan. Toivon, että henkilöstö otettaisiin yrityksissä mukaan pohtimaan resurssikysymyksiä. Silloin muutoksia on helpompi ymmärtää ja sopeutua. Asiakkaat tahtovat palvelua ajasta ja paikasta riippumatta – silloin myös työtä on voitava tehdä eri paikoista ja eri aikoina. Joustoja pitää olla molemmin puolin!”

Piia-Noora Kauppi nosti omassa haastattelussaan olennaisimpana asiana esiin työaikakysymykset. Alalla on tarve lisätä palvelua iltoihin ja viikonloppuihin. Miten tätä voitaisiin edistää fiksusti?

”Vuosi sitten kysyimme jäsenistömme palkkakyselyn yhteydessä halukkuutta ja sopivia kannustimia viikonlopputyön tekoon. Tulos oli melko selvä: valmiutta viikonlopputyön tekemiseen on, jos voi vaikuttaa työskentelyajankohtiin ja kerätä tunteja työaikapankkiin, jotta voi pitää pitempiä vapaita. Myös ilta-aikaan työskentelyssä olennaista ovat liukumajärjestelyt.”

Millaiset kokemukset liittojen välisestä yhteistyöstä on ollut tähän mennessä?

”Vuoropuhelu on selvästi lisääntynyt muutaman vuoden Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen aikana. Hankkeen myötä on onnistuttu rakentamaan yhteistä ymmärrystä tulevaisuudesta. Liittojen tehtävänä on kannustaa, mutta nyt työpaikoilla on ryhdyttävä toimimaan!

Kun keskustelua käydään muualla kuin neuvottelupöydässä, niin keskustelua voidaan käydä rauhallisemmin tai pikemminkin neutraalimmin. Tällöin omien tavoitteiden ajaminen ei estä yhteisen kokonaiskuvan rakentamista.”