Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Finanssiala > Uutismajakka > Mikä on työeläkeyhtiöiden rooli suomalaisina omistajina?

Mikä on työeläkeyhtiöiden rooli suomalaisina omistajina?

​Suomen yksityisen sektorin työeläkejärjestelmä on hyvin kattava ja luonteeltaan osittain rahastoiva. Siksi myös työeläkeyhtiöiden hoidettavana oleva nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahastoiduista osista ja niiden tuotoista muodostuva eläkevarallisuus on määrältään valtava, reilut 118,6 mrd. euroa kesäkuun 2018 lopussa. Reilusti yli neljännes tästä varallisuudesta on tällä hetkellä sijoitettuna Suomessa.

​Kukin työeläkeyhtiö päättää itsenäisesti omista sijoituksistaan ja omistajapoliittisista linjauksistaan. Työeläkeyhtiöillä ei siksi ole yhtä yhtenäistä roolia suomalaisina omistajina vaan näitä rooleja on monta. Samasta syystä myös yhtiöiden Suomeen tekemien sijoitusten kulloinenkin määrä, sijoituslajikohtainen jakauma sekä yksittäisten sijoitusten kestoon ja hallinnointiin liittyvät linjaukset eroavat toisistansa.

Työeläkeyhtiöiden tulee aina sijoittaa varansa tuottavasti ja turvaavasti. Niille on yhteistä myös se, että sijoitustoiminnassa sallitun riskinoton taso määräytyy kunkin yhtiön oman vakavaraisuuden perusteella.

Työeläkeyhtiöiden rooli kotimaisina omistajina on niiden omistusten euromääräisestä suuruudesta huolimatta kuitenkin vain yksi niiden kosketuspinnoista Suomessa. Toinen tärkeä pinta muodostuu siitä yhteistyöstä, jota ne tekevät omien työnantaja-asiakkaittensa kanssa työntekijöiden työkyvyn ylläpitämisessä ja työkyvyttömyysriskin hallinnassa.

Myös tämä toiminta on kussakin työeläkeyhtiössä omanlaistansa. Sen tavoite on kuitenkin kaikissa sama: pienentää työkyvyttömyyden riskiä ja pidentää sitä kautta suomalaisten työuria.

Isossa kuvassa samaan työurien pidentämisen maaliin pelaa myös työeläkeyhtiöiden lakisääteiseen toimintaan kuuluva työeläkekuntoutus. Sillä tuetaan yksittäisen työntekijän työhön paluuta siinä vaiheessa, kun hänen työkykynsä on jo laskenut ja työkyvyn menetys uhkaa johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle.

Kirjoitus on osa Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit -julkaisua, joka esittelee 16 kysymystä ja vastausta tulevalle kotimaiselle ja EU-vaalikaudelle finanssialan omien ja vierailevien kirjoittajien voimin. Tutustu koko julkaisuun täällä: Kasvun eväät – Finanssiala & kumppanit

Tutustu myös: Finanssialan hallitusohjelmatavoitteet tulevalle vaalikaudelle

 Kirjoittaja

​Suvi-Anne Siimes

Kirjoittaja on Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja.

@SuviAnneSiimes

 Kaikki kumppanuuskolumnit

 

 

Miksi talousosaaminen on paras lääke ylivelkaantumista vastaan?http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/talousosaaminen-laake-ylivelkaantumiseen.aspxMiksi talousosaaminen on paras lääke ylivelkaantumista vastaan?8.4.2019 11:33:228.4.2019 11:30:00
Miten Suomesta tehdään houkutteleva investointimaa ja sijoituskohde?http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Suomesta-houkutteleva-investointimaa-ja-sijoituskohde.aspxMiten Suomesta tehdään houkutteleva investointimaa ja sijoituskohde?1.4.2019 7:55:561.4.2019 8:00:00
Mikä on työeläkeyhtiöiden rooli suomalaisina omistajina?http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Mika-on-tyoelakeyhtioiden-rooli-suomalaisina-omistajina.aspxMikä on työeläkeyhtiöiden rooli suomalaisina omistajina?25.3.2019 14:10:4225.3.2019 14:00:00
Onko omistajuudella väliä?http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Onko-omistajuudella-valia.aspxOnko omistajuudella väliä?22.3.2019 8:51:1621.3.2019 8:30:00
Miten kestävällä rahoituksella muutetaan maailmaa?http://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Miten-kestava-rahoitus-muuttaa-maailmaa.aspxMiten kestävällä rahoituksella muutetaan maailmaa?15.3.2019 6:00:0915.3.2019 6:00:00

 Samalta kirjoittajalta

 

 

 Tuoreimmat

 

 

Nyt viimein katse identiteettivarkauksien kriminalisointiin - Finanssiala ajoi jo lainsäädäntövaiheessa tiukempaa linjaahttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/katse-identiteettivarkauksien-kriminalisointiin-Finanssiala-ajoi-jo-lainsaadantovaiheessa-tiukempaa-linjaa.aspxNyt viimein katse identiteettivarkauksien kriminalisointiin - Finanssiala ajoi jo lainsäädäntövaiheessa tiukempaa linjaa29.10.2020 10:07:00
Vihreästi rahoitettu asuinrakentaminen torjuu ilmastonmuutostahttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Vihreasti-rahoitettu-asuinrakentaminen-torjuu-ilmastonmuutosta.aspxVihreästi rahoitettu asuinrakentaminen torjuu ilmastonmuutosta23.10.2020 6:25:00
Pääomavaateiden nostaminen kahlitsisi pankkien lainoituskykyähttp://www.finanssiala.fi/uutismajakka/Sivut/Paaomavaateiden-nostaminen-kahlitsisi-pankkien-lainoituskykya.aspxPääomavaateiden nostaminen kahlitsisi pankkien lainoituskykyä9.10.2020 4:00:00