DIGITAALINEN HENKILÖLLISYYS

Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hyödyt saatava laajasti myös yksityisen sektorin käyttöön

Mitä käytännön toimia tarvitaan?

  • Luonnollisen henkilön tunnistusväline, eli tunnuslukulaite, on saatava julkisen sektorin lisäksi käyttöön myös yksityisen sektorin sähköisessä asioinnissa.

Yksityistä sektoria ei saa rajata pois luonnollisen henkilön tunnistusvälineestä. Käytön rajoittaminen vain julkisen sektorin sähköisiin asiointipalveluihin ei edistä yhdenvertaisuutta.

Digitaalisen identiteetin kehittämisessä verovaroin toteutettavat ratkaisut pitää lähtökohtaisesti suunnitella siten, että ne ovat teknisesti hyödynnettävissä myös yksityisen sektorin käyttöön. Myös luonnollisen henkilön tunnistusväline pitää tarjota käyttöön yksityisen sektorin sähköiseen asiointiin aivan kuten älypuhelimeen ladattava henkilöllisyystodistuskin. Luonnollisen henkilön tunnistusvälineen rajoittaminen vain julkisen sektorin sähköisiin asiointipalveluihin ei edistä yhdenvertaisuutta.

Kansalaiset, jotka omistavat ja osaavat käyttää älypuhelinta, ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä he voivat hyödyntää valtion tarjoamaa digitaalisen henkilötodistuksen ratkaisua myös yksityisen sektorin sähköisissä asiointipalveluissa. Tarvitsemme tulevaisuudessa myös varajärjestelyjä, erityisesti jos ja kun ”kaikki menee mobiiliin”.  Luonnollisen henkilön tunnistusväline laajalla jakelulla ja myös yksityisen sektorin hyödyntämänä voisi toimia myös arkipäiväisten tilanteiden varajärjestelynä esimerkiksi siltä varalta, kun älypuhelin rikkoontuu, katoaa tai varastetaan.

Taustaa

Vahva sähköinen tunnistautuminen ja digitaalinen identiteetti nousevat yhä tärkeämpään rooliin digitaalisten asiointipalveluiden mahdollistajana. Finanssiala ry on kannattanut lämpimästi ajatusta valtion tuottamasta sähköisestä ydinidentiteetistä ja siihen liitetystä digitaalisesta tunnistusvälineestä. Ydinidentiteetin ylläpitäminen ja ensitunnistamistiedon sähköinen jakelu kuuluvat luontevasti valtion toimivaltaan.

Alun perin digitaalisen henkilöllisyyden kehittämishankkeen tavoitteena on ollut, että kaikki tekniset ratkaisut suunnitellaan alusta alkaen siten, että ne ovat hyödynnettävissä myös yksityisellä sektorilla. Sanna Marinin hallituksen eduskunnalle antamassa esityksessä digitaalinen henkilöllisyystodistus olikin tulossa sekä julkisen että yksityisen sektorin käyttöön, mutta vaihtoehtoinen väline, luonnollisen henkilön tunnistusväline, oltiin rajaamassa vain julkisella sektorilla käytettäväksi. Näin laskettiin aivan turhaan alkuperäisen hankkeen hyvien ja kunnianhimoisten tavoitteiden rimaa.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

Suodata

Aiheen kaikki sisällöt

Jäikö kysyttävää?

|

Aiheen asiantuntijat