Finanssiala – arjen palveluinnovaatioiden toteuttaja

Kai Koskela hymyilee kameralle sinisessä pikkutakissa ja vaaleansinisessä kauluspaidassa. Vieressä pinkki teksti: Suomen digiverenkierto.

Mitä on innovatiivisuus? Luovuutta, rajojen rikkomista, edelläkävijyyttä, ideoiden kaupallistamista, uusien ratkaisujen löytämistä vanhoihin ongelmiin, vanhojen ratkaisujen soveltamista uusiin ongelmiin. Entä mikä on innovatiivisuuden mitta? Tekninen edistyksellisyys, tuotteen tai palvelun ainutkertaisuus, liiketoimintamallin tai asiakaskokemuksen ainutlaatuisuus, vaikuttavuus ihmisten elämään ja yritysten kilpailukykyyn. Molempiin kysymyksiin löytyy pitkä lista vastauksia. Oikea vastaus riippuu tarkastelukulmasta.

Finanssiala tuottaa asiakkailleen palveluja talouteen ja turvaan. Palvelujen kirjo on laaja maksamisesta ja arjen talouden hallinnasta hankintojen ja investointien rahoittamiseen, varallisuuden kartuttamiseen sekä elämän ja yritystoiminnan riskeihin varautumiseen. Maksamisen, lainaamisen ja vakuuttamisen perusideat ovat säilyneet samoina vuosisatojen ajan, mutta tavat hankkia ja käyttää palveluja muuttuvat jatkuvasti – osin asiakastarpeiden muuttuessa, osin teknologian mahdollistaessa asiakastarpeisiin vastaamisen helpommin, nopeammin, yksilöllisemmin tai tehokkaammin.

Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana finanssiala on ollut lukuisten ihmisten ja yritysten arkeen vahvasti vaikuttavien palveluinnovaatioiden toteuttaja. Ajatellaan vaikkapa kaikille tuttua maksamista. Matka konttoreissa tapahtuvasta laskunmaksusta, maksupalvelukuorien, tuulikaappien laskunmaksuautomaattien ja verkkopankkien kautta nykyiseen mobiilimaksamisen kirjoon on tapahtunut muutamassa kymmenessä vuodessa.

Vastaavia esimerkkejä löytyy finanssialan monelta alueelta: sähköinen tunnistaminen, tunnistussovellukset, sähköiset allekirjoitukset, verkkoneuvottelut, chatbotit, älykäs itsepalvelu… Missään näistä finanssiala ei ole ollut teknologian keksijänä eikä edes ensimmäisenä soveltajana. Monessa tapauksessa finanssiala on kuitenkin ollut toimiala, joka on tuonut nämä innovaatiot ensimmäisenä suuren asiakasjoukon päivittäiseen käyttöön. Innovatiivisuuden mitta on ollut laaja asiakaspeitto sekä vaikutus asiakkaiden arkeen.

======
Monessa tapauksessa finanssiala on ollut toimiala,

joka on tuonut nämä innovaatiot ensimmäisenä suuren
asiakasjoukon päivittäiseen käyttöön. Innovatiivisuuden mitta on
ollut laaja asiakaspeitto sekä vaikutus asiakkaiden arkeen.
======

Monet finanssialan palveluinnovaatiot perustuvat erilaisten toimijoiden yhteistyöhön. Moderneilla termeillä puhutaan verkottumisesta ja ekosysteemeistä. Parhaillaan sekä Pohjoismaiden että Euroopan tasolla pankit ovat yhteistyössä kehittämässä ja ottamassa käyttöön maksualustoja, jotka mahdollistavat asiakkaille reaaliaikaisen maksamisen. Toinen esimerkki on digitaalinen asuntokauppa DIAS, jonka ydin on perinteisen finanssialan ulkopuolelta tulleessa innovaatiossa, jonka suomalaiset pankit ottivat käyttöönsä ja toivat asiakkaille hyvin nopeasti. Monen osapuolen yhteistyö on avainasemassa uusien palveluinnovaatioiden luomisessa ja tuomisessa asiakkaille kaikilla toimialoilla.

Finanssialalla kaikkein tärkeintä on luottamus. Uusien palvelujen ja innovaatioiden kohdalla puhutaan tällöin muun muassa turvallisuudesta, virheettömyydestä, toimintavarmuudesta, pankki- ja vakuutussalaisuudesta sekä muusta vaatimustenmukaisuudesta. Ne eivät ole innovatiivisuuden este, mutta ne asettavat erityisesti finanssialalla tiukat raamit sille, missä puitteissa innovointia, uudistumista, kokeiluja ja rajojen rikkomista voi toteuttaa. Finanssiala on arjen palveluinnovaatioiden toteuttaja, joka tuo uusia palveluja suurten asiakasjoukkojen saataville tavalla, joka mahdollistaa asiakkaille parempaa elämää, arkea ja tulevaisuutta.  Rooli ei ole itsestään selvä tai annettu. Se on ansaittava teoilla, jotta palvelut ovat asiakkaille hyödyllisiä ja merkityksellisiä myös tulevaisuudessa.

Kai Koskela, strategia- ja kehitysjohtaja, Säästöpankki

Kirjoitus on osa kolumnisarjaa, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöt kertovat digitalisaatiosta finanssialalla.