Finanssialan kasvustrategian tulee ottaa huomioon myös maa- ja metsätalouden rahoitustarpeet

Maa- ja metsätaloudella on perinteisesti ollut suuri merkitys suomalaisille. Tämä tiedostetaan myös maan korkeimmalla päättävällä taholla: hallitusohjelmassa on ylätason kirjaus, jonka mukaan Suomi elää maaseudusta ja metsistä.

Valtiovarainministeriö kertoi maaliskuun alussa perustavansa työryhmän selvittämään, kuinka finanssiala voi edistää kestävää talouskasvua nykyistä vahvemmin sekä samalla luoda lisää työtä ja verotuloja Suomeen. Miten tämä liittyy maa- ja metsätalouteen?

Maa- ja metsätalous ovat olleet perinteisesti Suomelle taloudellinen tukijalka.  Molemmat ovat miljardien eurojen bisnestä ja niihin nojaa merkittävä osa teollisuuttamme.  Esimerkiksi Suomen tavaraviennistä metsäteollisuuden viennin osuus oli vuonna 2022 noin 18 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotannon tarvitsemat panokset ja palvelut hankitaan valtaosin kotimaasta. Raakapuun lisäksi esimerkiksi vuonna 2018 puunkorjuun ja puutavaran kaukokuljetuksen palveluita hankittiin yli 980 miljoonalla eurolla.

Myös kotimaisen maatalouden merkitys yhteiskunnalle ja taloudelle on merkittävä. Yhteenlaskettu maatalouden perushintainen kokonaistuotanto oli vuonna 2022 noin 5,8 miljardia euroa.

Kyky vastata 2020-luvun vaatimuksiin edellyttää myös maa- ja metsätaloudelta uusiutumista. Se edellyttää monenlaisia hankintoja ja investointeja alalla toimivilta yrittäjiltä. Tässä kohtaa mukaan astuu rahoitusala, jonka rooli erilaisten investointien ja hankintojen mahdollistajana on ensiarvoisen tärkeä. Rahoituksen saatavuus myös tulevaisuudessa on siten otettava huomioon erilaisia järjestelmiä kehittäessä.

======
Orpon hallituksen ohjelmassa kannatettavana tavoitteena on
liian sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen.

======

Finanssialan kasvustrategian valmistelun osana on määrä toteuttaa rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarviointi. Hallituksen kannatettavana tavoitteena on liian sääntelyn purkaminen ja hallinnollisen taakan keventäminen. Näin vähennettäisiin kansalaisia ja yrityksiä haittaavaa ylikireää sääntelyä ja byrokratiaa.

Kun tarkasteluun ryhdytään, sen tulee kattaa myös maa- ja metsätalouden rahoitus. Etenkin maatalouden rakennetukilain tarkastelulla on tärkeä merkitys. Edellisen hallituksen alaisuudessa maatalouden rakennetukilakia päivitettiin, mutta Finanssiala näkee siinä edelleen päivitystarpeita. Ehdotuksiin voi tutustua tarkemmin FA:n lausunnosta.

FA:n esittämissä kehitysehdotuksissa on otettu huomioon kansallisen ylisääntelyn purun hengessä kirjauksia, jotka sujuvoittaisivat eri prosesseja ja tekisivät rahoituksen välityksestä tehokkaampaa. Mikäli sääntelyä lähdetään perkaamaan, on keskeistä, että myös rahoittajien näkemyksiä kuullaan tarkkaan.

Hallitusohjelmassa maatalouden rahoitukseen liittyvistä kirjauksista on huomionarvoinen seuraava: ”Huolehditaan kannustavasta rahoituksesta biokaasutuotannon lisäämiseksi. Hajautettu maatiloilla tapahtuva biokaasutuotanto parantaa huoltovarmuutta sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineiden osalta sekä parantaa lannan ravinteiden käyttökelpoisuutta ja omavaraisuutta. Nopeutetaan luvitusta.” Tämä on hyvä esimerkki päivittyvistä tarpeista ja vaateista, joita nyky-yhteiskunta asettaa. FA kannattaa esitettyjä muutoksia.

Maatalouden rahoitusta tarkastellaan todennäköisesti lähivuosina EU:ssa osana pankkien vakavaraisuuslaskennan päivittämistä. Suomen onkin syytä muodostaa omat kantansa hyvissä ajoin, jotta EU:ssa päästään vaikuttamaan ja tekemään Suomen edut huomioon ottavia ratkaisuja.

Entä metsätalous?

Oma kysymyksensä on metsätalouden rahoitusvaihtoehtojen tarkastelu. Metsäteollisuuden saralla on viime vuosina nähty innovatiivisia avauksia.

Hyvä esimerkki on UPM:n idea, jolla se kytki 750 miljoonan euron valmiusluottonsa marginaalin ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin. Tämä on esimerkki pankkien ja yritysten välisestä sopimuksesta, jossa rahoitus on sidottu vastuullisuustavoitteisiin. Vastaavanlaisia sopimuksia ja pyrkimyksiä soisi näkevän enemmän myös jatkossa ja hallituksen muovaavan sääntelyä suuntaan, jossa tämä näkökulma huomioidaan.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan