Kaikki tarvitsevat mahdollisuuden tunnistautua digitaalisesti

Finanssiala kannattaa valtion hanketta digitaalisesta henkilöllisyystodistuksesta. FiCom ry:n toimitusjohtaja Elina Ussa ehdotti (HS Mielipide 27.10.), että valtion digitaalisen tunnistamisen hankkeelle tulisi ottaa aikalisä.

Finanssiala ry (FA) on kannattanut ajatusta valtion tuottamasta sähköisestä ydinidentiteetistä ja siihen liitetystä digitaalisesta tunnistusvälineestä. Valtio on tuomassa markkinoille digitaalisen henkilökortin ja tunnisteen, joita voitaisiin käyttää tunnistusvälineenä sekä tiskillä asioimiseen että vahvana sähköisenä tunnistusvälineenä. Nykymaailmassa kaikki tarvitsevat mahdollisuuden tunnistautua digitaalisesti – kuten lapset, digiasiointiin tukea tarvitsevat ja muut erityisryhmät – ja tähän valtion tunniste avaisi uuden oven.

Erityisen arvokkaana hankkeen tuotoksena olemme nähneet valtion ensitunnistamistiedon sähköisen jakelun. Nykyisin se tarkoittaa käytännössä mobiilivarmenteen hankkimista pankkitunnuksia käyttämällä. Ensitunnistustiedon sähköinen jakelu kuuluisi luontevasti valtion tehtäviin. Nyt pankit kantavat käytännössä yksin tämän taakan – hintasääntelyn vuoksi vieläpä ilman kunnollista kustannusperusteista korvausta.

Ymmärrämme toki Ficomin huolen. On totta, että EU-komissio julkaisi kesäkuun alussa ehdotuksensa eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä, jolla väistämättä on vaikutuksia tunnistautumiseen myös Suomessa. Ehdotuksella pyritään edistämään rajat ylittävää sähköistä tunnistamista. Lisäksi se toisi uusia velvoitteita yksityiselle sektorille. Komission ehdotus pitää huomioida valtion hankkeessa, mutta emme näe syytä valtion hankkeen pysäyttämiseen. Kansallista yhteistyötä eri tunnistustoimijoiden ja valtion hankkeen välillä olisi toki syytä tiivistää, sillä nykyisten palveluntuottajien mukaan ottaminen valtion tunnisteen suunnitteluun tuottaisi arvokasta tietoa, jota voitaisiin mahdollisesti hyödyntää myös EU-tasolla.

Avainasemassa hankkeen onnistumisessa on ennakointi ja ketterä mukautuminen sekä kaikkien toimijoiden – palvelun tuottajien, hyödyntäjien ja kuluttajien – tarpeiden huomiointi.

Viedään hanke maaliin, yhdessä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan