Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakko etenee – sisältö on vielä hahmottumassa

Ehdotus mahdollistaisi henkilöllisyyden todentamisen digitaalisesti. Kuva: Shutterstock
  • Uudistettu eIDAS-asetus helpottaa rajat ylittävää asiointia mahdollistamalla henkilöllisyyden todentamisen digitaalisesti.
  • Asetuksen mukaista digitaalisen identiteetin lompakkoa käytetään sekä sähköisten dokumenttien säilyttämiseen että sähköiseen tunnistautumiseen ja allekirjoittamiseen.
  • Uudistettu eIDAS-asetus tuli voimaan 20.5.2024. Tekniset määrittelytyöt kuitenkin jatkuvat.
  • Jäsenvaltioiden tulee tarjota digitaalisen identiteetin lompakko loppuvuodesta 2026.
  • Finanssiala ry (FA) kannattaa jäsenvaltioiden rajat ylittävän sähköisen asioinnin edistämistä. Asetukseen liittyy kuitenkin paljon avoimia kysymyksiä.
  • FA:n suurimpia huolenaiheita ovat lompakon maksamiseen liittyvät ulottuvuudet ja niistä syntyvät vastuut.

Uudistettu eIDAS-asetus helpottaa henkilöiden tunnistamista valtioiden rajat ylittävässä asioinnissa. Jatkossa asetuksessa säädettäisiin myös eurooppalaisen digitaalisen identiteetin lompakosta. Digitaalinen lompakko on puhelimessa toimiva sovellus, jossa voi myös säilyttää sähköisessä muodossa esimerkiksi ajokorttia ja muita sähköisiä dokumentteja.

Digitaaliset lompakot ovat EU-kansalaisille maksuttomia ja vapaaehtoisia.

”Uudistettu asetus astui voimaan 20.5.2024. Tekniset määrittelytyöt kuitenkin jatkuvat, ja käytännön lopputulos selviää vasta säädösten ja sovittujen teknisten ratkaisujen myötä”, kertoo Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Peter Jansson.

Maksamisessa vielä avoimia kysymyksiä

”Finanssiala ry on suhtautunut uudistettuun eIDAS-asetukseen varauksellisesti. Ala kannattaa lähtökohtaisesti komission tavoitetta edistää entistä sujuvampaa jäsenvaltioiden rajat ylittävää sähköistä asiointia ja liiketoimintaa, mutta eIDAS-asetukseen liittyy monia avoimia kysymyksiä”, Jansson toteaa.

FA:n suurimpia huolenaiheita ovat olleet lompakon kautta maksamiseen liittyvät ulottuvuudet ja niistä syntyvät vastuut. Maksamista säännellään maksupalvelulainsäädännössä, eli sektorikohtaista sääntelyä pitää kunnioittaa. Maksamista koskevat osuudet ovat eIDAS-sääntelyssä vielä kesken.

Uudistettu asetus velvoittaa jäsenvaltiot tarjoamaan asetuksen vaatimukset täyttävän digitaalisen identiteetin lompakon viimeistään loppuvuodesta 2026. Komissiolta on syksyllä odotettavissa täytäntöönpanosäädöksiä, jotka toivottavasti tuovat valaistusta asetuksen vaikutuksiin. Suomessa digitaalisen identiteetin lompakon tuottaa Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

Finanssialan yrityksille tulee velvoite hyväksyä digitaalisen identiteetin lompakot tietyissä palveluissaan. Tämä velvoite on astumassa voimaan loppuvuodesta 2027. On vielä epäselvää, miten käyttöönotto toteutuu ja toimii käytännössä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan