Turvallinen matka pilveen vaatii selkeän tavoitteen ja yhteistyötä

Hyvän asiakaskokemuksen rakentaminen digitalisoituvalla finanssialalla vaatii kykyä uudistaa palveluita ketterästi, tietoturvallisesti ja asiakkaita kuunnellen. Työeläkevakuuttaja Ilmarinen on valinnut yhdeksi strategiseksi painopisteekseen asiakaskokemuksen, ja haluamme olla siinä alan ykkönen. Päätimme valita julkipilviratkaisut tukemaan liiketoimintaa. Pilveen siirtymisessä onnistumisen edellytyksenä olivat saumaton yhteistyö henkilöstön, kumppaneiden, asiakkaiden sekä toimialan valvojien välillä.

Kun tiedot tai ohjelmat ovat pilvessä, ne eivät ole omalla tietokoneella tai yrityksen omalla palvelimella vaan pilvipalvelun tarjoavan yrityksen palvelimella. Yritys pääsee niihin käsiksi melkeinpä missä ja milloin vain, ja palvelun tarjoava yritys huolehtii tietoturvasta. Julkipilvipalvelulla tarkoitetaan monen käyttäjän – tässä tapauksessa Ilmarisen henkilöstön – käytössä olevaa pilveä, jossa sijaitsevat kaikki eläkeyhtiön sovellukset ja tallennustila.

Vastuullinen eläketurvan hoitaminen tarkoittaa meille sitä, että haluamme toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja parantaa jatkuvasti toimintaamme. Osana tätä tutkimme jatkuvasti uusia kustannustehokkaita, tarpeisiimme sopivia ratkaisuita. Myös julkipilvivaihtoehtoja punnittaessa arviointimme keskiössä oli merkittävät kustannustehokkuustavoitteet sekä teknologian hyödyntäminen tietoturvasta ja tietosuojasta tinkimättä.

Kun aloitimme noin kaksi vuotta sitten muutosmatkamme pilveen, oli lähtökohtina tietoturvan ja tietosuojan ohella avoin vuoropuhelu ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. On hyvin tärkeää, että organisaatio ja sen sidosryhmät ymmärtävät laajasti julkipilven mahdollisuudet sekä toisaalta sen synnyttämät uudet toimintatavat.

Heti aluksi aloitimme laajat keskustelut eri toimijoiden ja sidosryhmien, kuten Ilmarisen hallituksen ja johdon, asiakkaiden, kumppanien sekä toimialan valvojien välillä noudattaen tarkoin suunniteltua yhteistyömallia. Näin varmistimme, että eri tahot pysyivät prosessin etenemisestä kartalla, ja näin myös kokonaisymmärrys pilveen siirtymisestä kasvoi matkan varrella, mikä osaltaan auttoi tunnistamaan kehityskohteita.

Myös oman osaamisen täytyy kehittyä

Hyvä etukäteissuunnittelu on auttanut Ilmarista saavuttamaan kaikki pilvipalveluille ensi vaiheessa asetetut tavoitteet, ja muutos näkyy jo toiminnassamme. Tosin matkamme on vasta alussa. On selvää, että tarvitsemme paljon myös osaamisen kehittämistä ja uudistumista, jotta saamme hyödynnettyä pilven tarjoamia mahdollisuuksia ketterästi ja täysimääräisesti.

Olemme jo nyt kasvattaneet osaamistamme muun muassa pilviarkkitehtuurissa ja pilven teknisessä hallinnassa sekä liiketoimintaprosessien digitalisaatiossa. Jatkossakin kasvatamme tätä osaamista edelleen niin rekrytoinneilla kuin myös laajalla digitaalisen osaamisen koulutusohjelmalla, joka on avoin kaikille ilmarislaisille.

Hallittu sukellus pilveen

Matkamme pilvipalveluiden hyödyntämiseen etenee hallitusti, askel kerrallaan ja selkeän vaiheistetun suunnitelman avulla. Oman tavoitteen kirkastaminen onkin mielestäni se kaikkein tärkein kriteeri, kun harkitaan muutosta perinteisestä IT-ympäristöistä pilvipalveluihin. Tavoitteenamme oli tietoturvan ja tietosuojan varmistaminen kaikissa olosuhteissa, ja tästä muodostui koko hankkeen keskeinen päämäärä. Toisaalta pilvivalintaamme ohjasi myös datan sijainti Suomessa sekä eri toimijoiden vahva paikallinen osaaminen.

Pilvisiirtymästä on nyt tullut yksi keskeisistä organisaatioissa vaadittavista muutoksista. Ilmarisen oman matkan alusta on jo kulunut muutama vuosi. Kun pohdin pilvisiirtymämme tähänastisia tuloksia, huomaan, että muutos on ollut valtaisan nopea ja merkittävä askel oikeaan suuntaan. Uskon kulkemamme matkan ansiosta Ilmarisen olevan nyt paljon valmiimpi tulevaisuuden haasteisin, liittyivätpä ne sitten organisaatioon, työntekijöihimme tai asiakkaisiimme.  Pilvipalvelut auttavat meitä vastaamaan ennakoimattomiinkin muutoksiin entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinen

Kirjoitus on osa kolumnisarjaa, jossa Finanssiala ry:n jäsenyhtiöt kertovat digitalisaatiosta finanssialalla.