Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain sekä liikennevakuutuslain muuttamiseksi

Finanssiala ry pitää liikenneturvallisuustyötä tärkeänä

 


VN/25958/2021

Finanssiala ry pitää liikenneturvallisuustyötä tärkeänä eikä esitykseen ole huomautettavaa.

FINANSSIALA RY

Hannu Ijäs

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan