Alivakuutussihteeri-podcast: Miten yrittäjien eläkejärjestelmää voisi uudistaa? – Osa II

Yrittäjäeläkkeiden kiemuroihin pureudutaan vielä tuorein voimin Alivakuutussihteeri-podcastin uusimmassa jaksossa! Keskusteluun osallistuvat sosiaali- ja terveysministeriön eläke- ja yksityisvakuutusyksikön neuvotteleva virkamies Kirsi Terhemaa (ylh. vas.), Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto (ylh. oik.), Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula ja Finanssiala ry:n johtaja Mikko Kuusela.
  • Alivakuutussihteeri-podcast keskittyy kahden jakson verran yrittäjien eläkevakuutukseen. Ensimmäisessä osassa kysyttiin, miksei yrittäjä saa päättää itse omasta eläkkeestään ja nyt toisessa osassa arvioidaan järjestelmän rahoitusta ja ratkaisuvaihtoehtoja.
  • Vastaajana ovat:
    • Kirsi Terhemaa, eläke- ja yksityisvakuutusyksikön neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
    • Mikko Kautto, toimitusjohtaja, Eläketurvakeskus
    • Janne Makkula, johtaja, Suomen Yrittäjät
    • Mikko Kuusela, johtaja, Finanssiala ry

Yrittäjien eläkevakuutus on ollut kesästä lähtien pinnalla yrittäjien eläkelakia täsmentävän lakiehdotuksen vuoksi. Uudistamista nousi kesällä vastustamaan suoranainen kansanliike, kun uudistamista vastustanut adressi sai yli 67 000 allekirjoitusta, minkä jälkeen se luovutettiin eduskuntaan. Yrittäjien eläkelaissa on tarve myös isommalle remontille – tähän pureutuu Finanssiala ry:n Alivakuutussihteeri-podcast.

Yrittäjien eläkejärjestelmässä yrittäjillä itsellään on ollut paljon sananvaltaa, mikä on osaltaan johtanut joidenkin yrittäjien heikkoon sosiaaliturvaan ja YEL-järjestelmän alijäämään – yrittäjien eläkemaksut eivät riitä kattamaan kaikkia järjestelmän kuluja.

Myös moni yrittäjä näkee järjestelmässä kehittämisen varaa: pienyrittäjät kokevat järjestelmän kalliiksi ja pienillä yrittäjän tulotasoilla heikon sosiaaliturvan tarjoavaksi. Osa yrittäjistä taas olisi valmis jopa irtautumaan nykyisestä pakollisesta yrittäjien eläkejärjestelmästä ja hoitamaan oman eläketurvansa itse.

Podcastin aluksi Kirsi Terhemaa valottaa eduskunnassa olevaa yrittäjäeläkelain uudistusta ja sitä, minkälaista yhteensovittamista prosessi vaati erilaisten intressiryhmien kanssa. ”Pohjimmaltaan kyse on erilaisten yrittäjien tunnistamisesta ja heidän järjestelmänsä räätälöimisestä”, kuvailee Terhemaa.

Haastatteluosiossa kuullaan myös Janne Makkulan mietteitä ratkaisuvaihtoehtojen moninaisuuden saavuttamisesta. Suomen Yrittäjät edustavat 115 000 yrittäjää, mikä on yli puolet YEL-vakuutetuista. Keskustelussa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto asettaa raamit eläkejärjestelmän tilasta ja arvioita onko kokonaisvaltaiselle remontille tarvetta vai tuleeko järjestelmää uudistaa enemmän pala palalta. Yhteenvetoa ja kokoavaa ääntä keskustelussa kuullaan eläkeyhtiöitä edustavan Finanssiala ry:n johtajalta Mikko Kuuselalta.

Alivakuutussihteeri-podcastia juontavat Finanssiala ry:n Pirita Ruokonen ja Jussi Karhunen.

Kuuntele Alivakuutussihteerin jakso Spotifysta

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö