Arviointineuvosto: Kotitalouksien velkaantumisen rajoittamista koskevat vaikutusarviot kaipaavat tarkennuksia – Finanssiala huolissaan haitoista työvoiman liikkuvuudelle ja talouden elpymiselle

Osa hallituksen esittämistä keinoista hillitä ylivelkaantumista on Finanssiala ry:n mielestä kannatettavia, osassa on merkittäviä ongelmia. Kuva: Shutterstock
  • Lainsäädännön arviointineuvosto on käsitellyt hallituksen esitysluonnoksen kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi.
  • Osa hallituksen esittämistä keinoista on Finanssiala ry:n (FA) mielestä kannatettavia, osassa on merkittäviä ongelmia.
  • Kannatettavia esityksiä ovat muun muassa taloyhtiölainakaton käyttöönotto ja pienlainayhtiöiden siirtäminen Finanssivalvonnan valvontaan.
  • Arviointineuvosto kiinnittää huomiota mm. siihen, että esitysluonnoksessa ei käsitellä kuluttajaluottojen
    maksukyvyttömyysriskin sääntelyn vaikutuksia kuluttajille.

Kotitalouksien ylivelkaantumisesta on kannettu viime vuosina huolta eri tahoilla. Myös finanssiala haluaa estää ylivelkaantumista, joka on ongelma paitsi yksilölle, myös yhteiskunnalle ja finanssiyhtiöille. Erilaisia ylivelkaantumisen torjumiseen tähtääviä keinoja on punnittava huolellisesti. Esimerkiksi asuntolainoituksen rajoituksilla ei saa aiheuttaa haittaa työvoiman liikkuvuudelle ja talouden elpymiselle koronasta.

Lainsäädännön arviointineuvosto on käsitellyt hallituksen esitysluonnoksen kotitalouksien velkaantumista rajoittavaksi lainsäädännöksi. Arviointineuvosto pitää esitystä pääosin hyvin valmisteltuna, mutta huomauttaa, että arviot esitettyjen rajoitusten vaikutuksista kotitalouksiin kaipaavat tarkennuksia.

Neuvosto kiinnittää huomiota mm. kuluttajaluottojen maksukyvyttömyysriskin sääntelyn vaikutuksiin kotitalouksille. Arviointineuvosto huomauttaa, että esityksestä puuttuu arviot siitä, millaiset kotitaloudet erityisesti hyötyisivät esityksestä ja millaisia vaikutuksia esityksellä olisi niille kotitalouksille, joiden velkaantuminen on muuttumassa ongelmalliseksi.

Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila muistuttaa, että Finanssivalvonnalle ehdotetut maksukyvyttömyysriskin sääntelyyn liittyvät valtuudet ovat poikkeukselliset.

”On tärkeää varmistaa, että esitetty sääntely on oikeasuhtaista ja että se ei ole  päällekkäistä muun sääntelyn kanssa”, Mattila toteaa.

Sekä valtiovalta että finanssiala ovat olleet huolissaan pikavippien sekä taloyhtiölainojen määrän kasvusta. Hallitus esittää lakiesitysluonnoksessaan useita keinoja ylivelkaantumisen hillitsemiseksi.

”Esimerkiksi taloyhtiölainoille suunnattu toimenpidekokonaisuus yhdessä pikavippifirmojen valvonnan tehostamisen kanssa ovat oikeansuuntaisia toimenpiteitä”, Mattila toteaa.

Kotitalouksien liiallista velkaantumista hillitsevien toimenpiteiden tarpeellisuutta arvioidessa on otettava huomioon myös olemassa olevat makrovakausvälineet ja erilaiset käynnissä olevat sääntelyhankkeet. Uusien toimenpiteiden ja välineiden käyttöönotossa kannattaa olla varovainen.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan