EKP kaavailee digitaalista keskuspankkirahaa kuluttajille – onko siitä hyötyä?

EKP:n toimisto Frankfurtissa
  • Euroopan keskuspankki (EKP) selvittää euroalueen kansallisten keskuspankkien kanssa mahdollisuutta laskea liikkeelle digitaalinen euro.
  • Digitaalinen euro ei olisi kryptovaluutta vaan kuluttajille ja yrityksille tarjolla olevaa keskuspankkirahaa, jota tuotaisiin markkinoille välittäjien, kuten pankkien, kautta.
  • Finanssiala kummastelee, mitä lisäarvoa tai innovointia digitaalinen euro toisi jo nykyisin hyvin toimivaan ja tehokkaaseen rahajärjestelmään.
  • Digieuro ei korvaisi seteleitä ja kolikoita, vaan toimisi niitä täydentävänä maksuvälineenä.
  • Kansalaisten kannalta digitaalinen euro ei juuri eroaisi nykyisistä maksamisen tavoista.

EKP:n neuvosto päätti heinäkuussa 2021 aloittaa tutkimuksen mahdollisuudesta ottaa käyttöön digitaalinen euro osana rahoitusteknologian kehittämistä. EKP:n neuvoston on määrä tehdä päätös jatkosta syksyllä 2023. Digitaalisen euron toivotaan edistävän rahoitusjärjestelmän innovointia ja vahvistavan unionin taloudellista sekä rahapoliittista itsemääräämisoikeutta. EKP:n arvion mukaan digitaalinen euro voitaisiin laskea liikkeelle aikaisintaan vuonna 2026.

Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Peter Jansson ihmettelee, mitä lisäarvoa digieuro toisi nykyiseen rahajärjestelmään. FA:n Maksutavat-tutkimuksen mukaan jopa 94 prosenttia suomalaisista maksaa päivittäistavaraostoksensa jo nyt sähköisesti. 

”Tällä hetkellä on tosi vaikeata nähdä, mitä konkreettista lisäarvoa ja uutta digitaalinen euro toisi kuluttajille. EKP:n priorisoimat maksamisen käyttötavat: henkilöiden väliset maksut, maksaminen kivijalkakaupoissa ja verkkokauppa, on jo nykyisellään hoidettu markkinaehtoisesti tehokkaasti”, Jansson sanoo. 

Digitaalisessa muodossa olevaa keskuspankkirahaa on jo olemassa keskuspankkitileillä, mutta sitä voivat käyttää ainoastaan pankit. Kuluttajien käytössä olevaa keskuspankkirahaa ovat setelit ja kolikot. Kuluttajien tileille talletettua ja maksukorttien käytössä olevaa rahaa kutsutaan liikepankkirahaksi. 

EKP:n tavoitteena on, että käteisen rahan rinnalla toimivalla digitaalisella eurolla olisi mahdollisimman paljon käteisen kaltaisia ominaisuuksia kuten helppokäyttöisyys, korkea yksityisyyden suoja ja alhaiset käyttökustannukset.

Finanssiala arvioi, että jossain vaiheessa EKP lanseeraa digitaalisen euron. Tähän tarvitaan kuitenkin myös poliittinen päätös. EU komissio onkin antamassa lainsäädäntöehdotuksensa digitaalisesta eurosta ennen kesää 2023.

”Digitaalisen euron vaikutukset maksamisen ja rahoituksen kenttään tulevat olemaan mittavia. Siksi ratkaisujen pitää olla hyvin mietittyjä ja järkeviä. Keskustelusta on jäänyt uupumaan tarkemmat vaikutusarviot esimerkiksi pankkien liiketoimintamalleihin, rahoitusrakenteeseen, maksujärjestelmiin sekä rahoituksenvälitykseen. Digitaalisen euron muotoiluun ja jakeluun liittyvät seikat ovat tärkeitä, mutta nekin ovat vain osa isompaa kokonaisuutta.” sanoo Peter Jansson.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan