Entä, jos kuolet – paljonko perheesi menettää? kysyttiin opettajien Talous tutuksi -koulutuksessa

Entä, jos kuolet?

Perheen taloudellisten menetysten arviointi huoltajan kuoleman kohdatessa ei ole helppoa. Tämän tutkimuksen avulla siitä kuitenkin saatiin tutkittua lisätietoa”, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö Olli Ropponen kertoi Suomen Pankin rahamuseoon kerääntyneelle opettajayleisölle.
  • Etlan selvityksessä vain noin kymmenellä prosentilla suomalaisista oli vähintään yksi kuoleman varalta otettu henkivakuutus.
  • Ne, joilla henkivakuutus oli, oli vakuutusturvan suuruus pääpiirteittäin oikean kokoinen.
  • Huoltajan kuolemasta aiheutuvan henkivakuutusturvan vajeeksi Etla laski keskimäärin 65 000–70 000 euroa henkilöä kohti.
  • Etlan tutkimuspäällikkö Olli Ropponen esitteli tutkimustuloksia opettajien täydennyskoulutuksessa.

Talous tutuksi -koulutukset ovat vuosittaisia opettajien talousaiheisia täydennyskoulutuksia. Tarjolla on vinkkejä taloustaitojen opetukseen ja talouden ajankohtaisluentoja huippuasiantuntijoiden kertomana. Koulutuksia järjestävät Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto, Opetushallitus, Finanssiala ry, Pörssisäätiö, Suomen Pankki ja Talous ja nuoret TAT.

”Henkivakuutusvaje näyttää painottuvan niihin ryhmiin, jotka hyötyisivät siitä eniten, eli esimerkiksi nuoriin perheellisiin ihmisiin. On velkaa ja paljon menetettäviä tuloja. Nuorille ihmisille henkivakuutuksen hinta ei muodostu kovin korkeaksi, sillä riski kuolla on pieni vakuutusyhtiön näkökulmasta”, summasi Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan tutkija Olli Ropponen esitystään opettajille suunnatussa Talous tutuksi -koulutuksessa.

Toukokuussa julkaistiin maailman mittakaavassa harvinainen tutkimus, jossa selvitettiin, minkä verran huoltajan kuolemasta aiheutuu jälkeenjääville omaisille menetyksiä. Vakuutusvaje arvioitiin huoltajan kuoleman aiheuttamien työtulojen menetyksen, vähentyneen kulutuksen, jäljelle jääneen nettovarallisuuden, lakisääteisten perhe-eläkkeiden ja vapaaehtoisten riskihenkivakuutusten avulla.  Tutkimuksesta teki harvinaisen se, että vastaavalla tavalla aineistoja yhdistäviä tutkimuksia ei juuri ole tehty.

Takaisin lähikoulutukseen etävuosien jälkeen

Kaksi vuotta koronan vuoksi etänä pidetyt Talous tutuksi -koulutukset opettajien talousosaamisen parantamiseksi palasivat hybridimuotoon. Suomen Pankin rahamuseossa oli ensimmäisenä päivänä paikalla noin 80 opettajaa. Etänä koulutusta oli ilmoittautunut seuraamaan 130 opettajaa.

Vaikutukset hyvin konkreettisia

Suomessa henkivakuutuksia otetaan hyvin vaihtelevasti, ja vain murto-osalla kotitalouksista ne riittävät ylläpitämään jäljelle jääneen perheen elintason. ”Kyse elintason säilyttämisessä on hyvin konkreettisista asioista – voiko eloon jäänyt perhe huoltajan kuoleman jälkeen elää kodissaan, onko vaihdettava autoa, pystyykö jatkamaan harrastuksia samalla tavalla kuin ennen kuolintapausta”, Ropponen kiteytti.

Henkivakuutusvaje on Etlan tutkimuksen mukaan yleisintä nuorilla, miehillä, suurituloisilla ja korkeasti koulutetuilla.

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

8.9.2022 Tallenne Talous tutuksi -koulutuksesta

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan