Eurooppalaiset liitot yhteisymmärrykseen digistä ja työelämästä

Eurooppalaiset pankkialan työmarkkinajärjestöt ovat päässeet yhteisymmärrykseen digitalisaation vaikutuksesta pankkialan työelämään. Sovun tuloksena on julkaistu yhteinen julkilausuma, jossa sekä työnantajien että työntekijöiden järjestöt kertovat yhteisen näkemyksensä tulevaisuuden työelämästä ja sen kohtaamista muutoksista.

​Yhteisymmärryksen saavuttaminen eurooppalaisella tasolla on merkittävää, sillä eri maiden työmarkkinakulttuurit poikkeavat toisistaan paljon ja käsitykset digitalisaation työelämää muuttavista vaikutuksista ovat olleet kaukana toisistaan. Suomalaisten rahoitusalan liittojen tapa käydä keskinäistä vuoropuhelua ja ponnistella yhdessä työelämän kehittämiseksi on ollut Euroopassa ainutlaatuista.
”On mahtava huomata, miten muualla Euroopassa seurataan pohjoismaista esimerkkiä ja tunnustetaan työn muutos. Ensin on oltava yhteinen käsitys siitä, millaiseksi työ muuttuu, jotta vaatimuksiin voidaan yhdessä vastata”, sanoo Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Elinikäisen koulutuksen merkitys tunnistettu

Eurooppalaisessa julkilausumassa on muun muassa todettu, että digitaaliteknologia on työelämälle mahdollisuus, jonka avulla voidaan parantaa tuottavuutta, palvelun laatua ja työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.
Julkilausumassa korostettiin halki työelämän jatkuvan koulutuksen merkitystä, jotta työvoima pysyy muuttuvien työtehtävien vaatimalla tasolla.

”Työntekijöiden elinikäisen koulutuksen ja oppimisen merkitys on tunnistettu Suomessa jo aiemmin. Siinä on vastuunsa sekä työnantajalla että työntekijällä. Työnantajan on tuettava ja annettava koulutusta, ja työntekijällä on oltava halu oppia ja hänellä on suurin vastuu oman osaamisensa ajantasaisuudesta”, sanoo Ammattiliitto Pron finanssisektorin johtaja Antti Hakala.
Julistuksessa tuotiin esiin myös uudenlaisten työsuhteiden ja etätyökulttuurin vaikutuksia ja työn ja vapaa-ajan tasapainon vaalimista.

Julistus on kokonaisuudessaan saatavilla Euroopan pankkiyhdistyksen sivuilta