FA:n Ahosniemi: Hallitusohjelmassa vastuullisia talouslinjauksia – lasten säästötili ja eläkevakuutuksen elvytys tuovat potkua kansankapitalismiin

Petteri Orpon hallituksen ohjelma sisältää finanssialan näkökulmasta hyviä aineksia, toteaa Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.
  • Uuden hallituksen useat toimet kansankapitalismin vauhdittamiseksi ovat tervetulleita. Tällaisesta hyvä esimerkki on lasten säästötili.
  • Hallitusohjelmassa mainittu suomalaisen finanssialan kasvustrategia edellyttää rahastolainsäädännön uudistamista.
  • Vapaaehtoisen eläkesäästämisen vauhdittaminen on kannatettavaa: huomiota vaatii erityisesti nykyinen omien vapaaehtoisten eläkesäästöjen noston alaikäraja, joka on 68–70 vuotta. Omia säästöjä pitäisi voida nostaa aiemmin.
  • Eläkejärjestelmää on hyvä uudistaa – YEL-vakuutusta ei ole tarpeen siirtää Melaan.

Kestävä hyvinvointiyhteiskunta rakentuu sekä vastuullisen taloudenhoidon että työhön, yrittäjyyteen ja kotimaiseen omistajuuteen kannustavan veropolitiikan pohjalle. Petteri Orpon johtaman hallituksen ohjelmassa on hyviä aineksia, joilla toivottavasti saadaan vauhditettua talouskasvua ja työllisyyttä. Hyvä, että tuleva hallitus käynnistää finanssialan kasvustrategian, jonka osana toteutetaan rahoitusmarkkinasääntelyn kokonaisarvio, sanoo Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.

“Vastuullisen taloudenhoidon kivijalka on kansankapitalismi. Käytännössä se tarkoittaa säästöjä ja sijoituksia hyvän ja pahan päivän varalle. Hienoa, että hallitus vauhdittaa niitä useilla toimilla. Säästöt luovat turvaa kansalaisille ja parantavat yhteiskunnan kantokykyä sekä vauhdittavat talouden pyöriä, Ahosniemi muistuttaa.

Ahosniemi kehuu tulevaa hallitusta ennakkoluulottomasta linjauksesta, että äitiyspakkaukseen liitettäisiin niin sanottu lasten säästötili. Finanssiala ry on ehdottanut, että valtio lahjoittaisi jokaiselle Suomessa vakituisesti asuvalle vastasyntyneelle esimerkiksi 300 euroa, joka pitää sijoittaa osakesäästötilille, sijoitusrahastoon tai sijoitusvakuutukseen.

”Lapsen säästötili tekisi säästämisen ja sijoittamisen tutuksi ja arkipäiväiseksi kaikille perheille ja lapsille. Osakesäästötilin rinnalle äitiyspakkaukseen on sisällytettävä myös rahastot ja sijoitusvakuutukset.  Markkinatalouteen kuuluu keskeisesti se, että sijoittamisessa tarjotaan tasapuolisesti eri sijoitusmuotoja. On erinomaista, että osakesäästötilien suosio on kasvanut muiden sijoitusmuotojen rinnalla ja tärkeää, että sen talletusraja nyt tuplataan”, Ahosniemi korostaa.

Hallitusohjelmassa luvatun suomalaisen finanssialan kasvustrategian luominen on hyvä asia. Strategian osana tulisi välittömästi aloittaa rahastolainsäädännön uudistaminen. Suomessa pitäisi sallia rahastoille niin sanottu vaihtuvapääomaisen osakeyhtiön malli (SICAV), joka on käytössä yleisesti Keski-Euroopassa. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi muutokset tulee valmistella viranomaisten ja toimialan yhteisessä työryhmässä.

”Rahastoliiketoiminta ylittää maiden rajat. Niitä hallinnoidaan yhä enemmän keskitetysti yhdestä maasta, josta niitä myydään toisiin maihin kuluttajille yli rajojen. Pienet erot sääntelyssä ratkaisevat paitsi rahastojen sijainnin, myös sen, mihin rahastoon sijoittajat sijoittavat. Suomalaiset rahastot tuovat verotuloja, työpaikkoja ja osaamista Suomeen”, Ahosniemi tähdentää.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen elvyttäminen tervetullutta  

Kansankapitalismia tarvitaan Ahosniemen mukaan läpi elämän aina seniorivaiheeseen asti. Hän pitää hyvänä, että tuleva hallitus on valmis joustavoittamaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehtoja ja arvioimaan uudelleen, onko nostojen alaikäraja tarkoituksenmukainen.

Nykysääntelyn mukaan omia säästöjä voi alkaa nostaa vasta 68–70 vuoden iässä henkilön syntymävuoden mukaan riippumatta siitä, milloin jää eläkkeelle. Tämä sääntely on käytännössä romahduttanut vapaaehtoisen eläkesäästämisen.

”Toivottavasti muutos elvyttää vapaaehtoisten eläkevakuutusten myyntiä. Eläkevakuutukset ja PS-tilit täydentävät hyvin eläkeajan lakisääteistä taloudellista turvaa. Parhaimmillaan 700 000 suomalaista säästi näihin tuotteisiin. Niiden uusmyynti loppui nykyisen ikärajan takia”, Ahosniemi toteaa.

Eläkeuudistus tarpeen rahoituksen kestävyyden takia – YEL:n siirto Melan hoitoon tarpeetonta

Yksityisiä työeläkevakuutusyhtiötä edustavana järjestönä FA pitää tarpeellisena, että työeläketurvan rahoituksen kestävyys pitkällä tähtäimellä varmistetaan kohtuullista eläketurvaa vaarantamatta.

Ahosniemi toteaa, että FA:n asiantuntijat tarjoavat tähän uudistustyöhön työeläke- ja sijoitusasiantuntemustaan. Yrittäjien eläkevakuutuksen siirtäminen Melan hoitoon sen sijaan ei ole nyt selvittämisen arvoinen asia. Yrittäjien eläkelakia täsmennettiin juuri viime vuoden lopussa.

Hallitusohjelman mukaan heikon väestönkehityksen sekä talouden kehitykseen, eläkevarojen sijoitustuottoihin ja tulevaan maksukehitykseen liittyvän epävarmuuden takia työeläkelainsäädäntöön valmistellaan kolmikantaisesti tarvittavat muutokset rahoituksellisen kestävyyden varmistamiseksi ja riittävän etuustason turvaamiseksi.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan