FA:n Kivisaari: Työmarkkinaosapuolilla hyvä keskusteluyhteys

"Viime vuoden aikana käyty vuoropuhelu työntekijäliittojen kanssa on antanut hyviä eväitä finanssityön kehittämiseen yritystasolla ja syksyn liittokierrosta varten", Finanssiala ry:n vt. toimitusjohtaja Esko Kivisaari sanoo. Ratkaisuja täytyy löytää erityisesti työaikakysymyksiin. Alan palvelutarve kohdistuu entistä enemmän iltoihin ja viikonloppuihin.

Erinomaisen keskusteluyhteyden huipentumana Kivisaari pitää hiljan pidettyä Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen vuosittaista seminaaria, jossa tehtiin aamupäivän ajan samassa pöydässä ryhmätöitä työntekijöiden ja työnantajien kesken.

”Osallistuin itsekin työelämän pelisääntöjä koskevaan ryhmätyökeskusteluun. Pelisääntöjen sopiminen on paljolti kiinni siitä, millainen sopimisen kulttuuri työpaikalla on. Ylhäältä päin sitä ei oikein voi sanella, vaan työehtosopimuksilla voi korkeintaan rakentaa mahdollisuuden sopimiselle”, kertoo Kivisaari.

Työntekijöiden näkemykset tervetulleita

Finanssialan Uutismajakka haastatteli kevään aikana kaikki työntekijäliittojen edustajat. Haastatteluissa Nordean työntekijöitä edustavan ammattiliitto Nousun Minna Ahtiainen kertoi hyvistä kokemuksista lauantaityökokeilussa. YTN:n Riikka Sipilä sanoi jäsenkunnasta löytyvän halukkuutta ilta- ja viikonlopputyön tekemiseen, jos se toteutetaan liukumajärjestelyllä. Vakuutusväen liiton Liisa Halme odotti konkreettisia työelämän kehitystoimia erityisesti yhtiötasolla.

”Nämä näkemykset ja kokemukset ovat hyödyntämisen arvoisia, kun asioista neuvotellaan”, Kivisaari kommentoi. Kivisaari tervehti ilolla Pron Antti Hakalan näkemystä, jonka mukaan työntekijöiden ja työnantajien näkemyserot eivät saa johtaa toimintojen ajautumiseen Suomen rajojen ulkopuolelle.

”Kuten Hakala sanoo, ei kannata ampua itseään jalkaan. Kun molemmat osapuolet ymmärtävät, miksi liiketoiminnallisia päätöksiä tehdään ja toisaalta mistä työntekijöiden vaatimukset kumpuavat, voidaan kohtalokkaita riitoja välttää ja sopia asioista niin että molemmat ovat tyytyväisiä”, Kivisaari toteaa.