Finanssiala ry peräänkuuluttaa Säätytalolle sotepäivitystä – palvelut selkeytettävä ja järjestelmät modernisoitava!

On selkeytettävä, mitä sotepalveluita kansalaisille tarjotaan: mistä vastaa valtio, mikä on omalla vastuulla. Kuva: Shutterstock
  • Suomen tulevan hallituksen on tehtävä sosiaali- ja terveyspalveluille päivitys.
  • On selkeytettävä, mitä sotepalveluita kansalaisille tarjotaan: mistä vastaa valtio, mikä on omalla vastuulla.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa on myös edistettävä vanhakantaisesta paperiasioinnista luopumista.
  • Sähköistettävä tietojenvaihto jouhevoittaisi ja tehostaisi muun muassa työtapaturmien ja liikennevakuutusten prosessien käsittelyä.

Hallitusneuvottelut ovat oiva paikka kansalliselle sotepäivitykselle! Sosiaali- ja terveydenhuollon isot asiat ovat edelleen ratkaisematta seuraavalle neljälle vuodelle.

”Sotepäivityksen tarve näkyy nyt kansalaisten huolena, että onko meillä enää varaa rahoittaa hyvinvointivaltiota. Esimerkiksi hoitoon pääsyssä on ollut viime aikoina ongelmia jopa erikoissairaanhoidossa. Kansalaisten arjen huolena ovat omat terveys- ja hyvinvointipalvelut ja se, mitä ne pitävät sisällään: mistä vastaa yhteiskunta ja mikä on kansalaisen omalla vastuulla”, painottaa Finanssiala ry:n (FA) johtava asiantuntija Päivi Luna.

Finanssiala on pitkään korostanut kansalaisten mahdollisuutta yhdenvertaiseen hoitoon ja hoivaan ajoissa sekä palvelujen yhtenäistä tasoa eri puolilla Suomea. FA tarjoaa Säätytalon neuvottelupöytään konkreettisia ehdotuksia.

”Tarvitsemme esimerkiksi kansallisesti määritellyt yhtenäiset sosiaali- ja terveyspalveluiden vaikuttavuusindikaattorit. Palveluiden saatavuuden helpottamiseksi tulee käyttää palveluseteleitä oikea-aikaisesti”, Luna sanoo.

Työtapaturma sytyttää paperisodan

Finanssiala ry:n johtava asiantuntija Timo Tuominen kantaa huolta työtapaturma- tai liikennevakuutuksen piirissä tapahtuneista onnettomuuksista.

”Inhimillisen kärsimyksen lisäksi onnettomuudet aloittavat todellisen paperirumban. Julkiset hoitoyksiköt joutuvat toimittamaan arviolta satojatuhansia papereita vakuutusyhtiöille. Nämä paperit sisältävät myös arkaluontoisia potilastietoja. Miksi sallimme potilastietojen siirtämisen paikasta toiseen työllistävänä ja epävarmana paperipostina?” kysyy Tuominen.

Sosiaali- ja terveysministeriön on aloitettava työtapaturma- tai liikennevakuutuksen korvauspiiriin kuuluvien onnettomuuksien tietojenvaihdon sähköistäminen. Hyvinvointialueet on otettava mukaan uudistukseen.

”Sähköinen järjestelmä vauhdittaisi prosessia ja taklaisi tietoturvariskit. Nykyprosessin takia pelkästään hallinnollisia menoja syntyy arvioltaan viidestä kymmeneen miljoonaa euroa vuodessa”, Tuominen huomauttaa.

Sähköiselle toimintamallille ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Sähköisessä mallissa on huomioitu lainsäädännön mukaiset oikeudet potilastietoihin, eikä vakuutusyhtiöiden oikeus tietoihin kasva nykyisestä.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan