”Olemme suomalaisen hyvinvointivaltion ytimessä” – poliitikot keskustelivat hoivan ja hyvinvoinnin tulevaisuudesta

Pyöreän pöydän paneelissa keskustelivat perussuomalaisten Ville Tavio (toinen vas.), kokoomuksen Sari Sarkomaa ja SDP:n Eveliina Heinäluoma. Paneelia kommentoi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen.
  • Tärkeintä on, että voimme turvata kaikille kansalaisille hyvät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, sanoo kokoomuksen Sari Sarkomaa.
  • Tulevaisuudessa sote-sektorin toimintaa on tehostettava ja panostettava ennaltaehkäisyyn, sanoo perussuomalaisten Ville Tavio.  
  • Digitalisaatiokehitys voi tarjota uusia mahdollisuuksia, jota emme ole välttämättä aiemmin nähneet, sanoo SDP:n Eveliina Heinäluoma.
  • Poliitikkojen näkemyksiä kommentoi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen johtaja Petri Virolainen.
  • Nelikko osallistui paneeliin Finanssiala ry:n Pyöreän pöydän webinaarissa Hoivaa ja hoitoa – mitä sote lupaa 8.3.2023.

Finanssiala ry:n pyöreässä pöydässä etsittiin huippuasiantuntijoiden ja poliitikoiden voimin ratkaisuja suomalaisen hoivan ja hoidon pulmakohtiin. Mistä kansalainen voi tietää, mitä yhteiskunta verovaroin tarjoaa – ja mihin pitää itse varautua?

Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että kunnianhimoisten linjausten rinnalla tulisi pitää huolta myös resurssien riittävyydestä. Huolta kannettiin erityisesti hoitajamitoituksesta. Panelistien mukaan olisi erittäin tärkeää tehdä laadukasta lainsäädäntöä, jotta päättäjillä säilyisi realistinen tilannekuva ja jolloin palvelulupausta tehdessä asetettaisiin aidosti saavutettavia tavoitteita.  

Sari Sarkomaa: ”Tulevan vaalikauden keskeinen asia on julkisen velan taittaminen ja hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen – miksi se tehdään? Kaikkein tärkeintä on, että voimme turvata kaikille kansalaisille hyvät ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut.  

Eduskunnassa ei aina ymmärretä hoitajien roolia. Esimerkiksi vammaispalvelulaki tuotiin eduskuntaan keskeneräisenä ja sen soveltamispiiriä vielä muutettiin, mutta uudistukseen ei silti tullut riittävästi lisärahaa. Pelkonani on, että jäävätkö kaikessa vaikeammassa asemassa olevat, esimerkiksi näkövammaiset ilman palveluita. On hyvin tärkeää, että jatkossa kun tehdään lakimuutoksia ja uudistuksia eduskunta kantaa vastuun, että turvataan riittävät voimavarat millaisia lupauksia niiden yhteydessä annetaan.” 

Ville Tavio: ”Suomessa työssäkäyvä maksaa paljon etenkin välillisiä veroja. Korkeita veroja maksava odottaa palveluita. Taustalla on resurssien niukkuus, vanheneva väestö ja sote-palveluiden saatavuuteen liittyvät haasteet. Käytännössä meillä on kestämätön yhtälö, jonka taustalla vaikuttaa julkisen velan kasvu ja korkoerien nousu. Tulevaisuudessa velkatason tuomat menot johtavat todennäköisesti toiminnan tehostamiseen ja ennaltaehkäisyyn panostamiseen.”

Eveliina Heinäluoma: “Tässä ollaan suomalaisen hyvinvointivaltion ytimessä – miten tulevaisuudessa vähenevä työkykyinen väestö kykenee rahoittamaan ikääntyvien palvelut sekä koko palveluverkoston. Ehkä olemme tulleet huippupisteeseen, jossa joudumme katsomaan, miten hyvinvointivaltio tulevaisuudessa toimii. Meillä on myös runsaasti mahdollisuuksia, kuten digitalisaatiokehitys, joka tarjoaa hyvin hyödynnettynä uusia mahdollisuuksia, joita emme ole välttämättä aiemmin nähneet.”

Heinäluoma painottaa, että hyvinvointivaltion peruslupaus perustuu turvaverkkoon, joka auttaa ihmistä erinäisien ongelmien syntyessä ja esimerkiksi vanhuuden koittaessa.

Petri Virolainen: “Rahoitusmekanismimme ovat muuttuneet. Sairaanhoitopiireillä ja palveluiden tarjoajilla on aiemmin ollut mahdollisuus vaikuttaa käytettävissä oleviin varoihinsa verotuksen avulla. Nyt tarveperusteisessa rahoituksessa kustannuksia täytyy vastaavasti vähentää muista toiminnoista, kun halutaan tarjota uusia palveluita. Raha on aina ollut resurssi, jota ei ole ollut tarpeeksi. Pulaa tulee olemaan jatkossakin, sillä terveydenhuoltoon upotettu euro saadaan kyllä kulumaan.

Rahaongelmaa suurempi ongelma on henkilöstöongelma. Meillä ei ole tarpeeksi osaavaa henkilöstöä ja tarve kasvaa tulevaisuudessa. Meidän pitää valmistautua määrittelemään palveluverkostoamme ja palvelulupaustamme olemassa olevien resurssien mukaan. Meidän täytyisi päästä irti ajatuksesta, että jokainen ongelma voitaisiin ratkaista vain resursseja lisäämällä, sillä niitä ei enää välttämättä ole.”

Katso tallenne tilaisuudesta 8.3.2023

Salli kaikki evästeet, jotta voit nähdä tämän sisällön.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan