Finanssiyhtiöiden ilmastoteot eivät ole pelkkää puhetta – ilmaston huomiointi liiketoiminnassa kasvanut hurjasti viidessä vuodessa

  • Ilmastonmuutoksen huomiointi finanssialan yhtiöissä on noussut tasaisesti kuluneen viiden vuoden aikana, selviää Finanssiala ry:n vuosittaisesta kyselystä.
  • Kaikki vuoden 2022 tilannetta koskevaan kyselyyn vastanneet yhtiöt huomioivat nykyisin ilmastonmuutoksen sijoitustoiminnassaan ja riskienhallinnassaan.
  • Yhtiöistä 93 prosenttia raportoi säännöllisesti ilmastonmuutoksen vastaisista toimista, on mukana ilmastonmuutoksen vastaisissa sitoumuksissa tai hankkeissa ja keskustelee ilmastonmuutoksesta hallitustasolla.

Finanssiala on vuodesta 2018 mitannut vuosittain ilmastotyötään alan yrityksille suunnatulla ilmastoindikaattoriselvityksellä. Selvityksen tavoitteena on parantaa alan ilmastotoimien läpinäkyvyyttä. FA:n hallitus linjasi vuonna 2017, että finanssiala tukee Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteita maapallon keskilämpötilan nousun rajoittamisesta. Siksi FA on kysynyt jäseniltään vuosittain ilmastoteoista, jotka liittyvät muun muassa sijoitustoimintaan, luotonantoon, vahinkovakuuttamiseen ja maksuliikenteeseen. 2022 oli viimeinen vuosi, jolta luvut raportoidaan.

Finanssiala ry on mitannut viiden vuoden ajan alan yhtiöiden ilmastotoimien kehitystä. Kyselyistä selviää, että erilaiset indikaattorit ovat kasvaneet tasaisesti. Esimerkiksi tänä vuonna julkaistussa vuoden 2022 tilannetta kartoittavassa kyselyssä 100 prosenttia vastasi huomioivansa ilmastonmuutoksen omassa riskienhallinnassaan. Ensimmäisessä kyselyssä vuonna 2018 näin vastasi vain 61 prosenttia.

”Nousevia käyriä on ollut ilo katsella. Tulosten paraneminen vuosi vuodelta kertoo siitä, että ilmastoteot eivät jää puheiden tasolle, vaan asia huomioidaan käytännön tasolla liiketoiminnassa”, sanoo Finanssiala ry:n vastuullisuustoimikunnan puheenjohtaja Kaarina Saramäki OP Ryhmästä.

Myös sijoitustoiminnassaan ilmastonmuutoksen huomioivat kaikki vastaajat. Tämä luku on ollut korkea kyselyiden alusta saakka.

”Järkevä sijoittaja huomioi sijoitukseen liittyvät riskit jo hyvissä ajoin. Sijoittajalla on hyvät mahdollisuudet käydä keskusteluja yritysten kanssa, jotta päästöt saadaan alas ja sijoituskohdetta kannustettua kestävämpään toimintaan.”

Hyviä, alusta asti nousujohteisia tuloksia on kyselyssä saatu myös muun muassa konkreettisista ilmastotavoitteista sekä siitä, keskustellaanko ilmastonmuutoksesta yhtiön hallituksessa. Vuonna 2023 näihin kysymyksiin vastasi kyllä 93 prosenttia vastanneista yhtiöistä.

Parannettavaakin on. Strategiassaan ilmastonmuutoksen huomioi 79 prosenttia vastaajista. Tämäkin luku on noussut alkuaikojen 65 prosentista ja Saramäki uskoo sen lähivuosina nousevan entisestään.

”Ilmastonmuutos on yhdessä luontokadon kanssa yksi merkittävimpiä toimintaympäristöön vaikuttavia voimia. Näin keskeinen muutosvoima tulee varmasti näkymään yhtiöiden strategioissa.”

Viimeinen kyselyvuosi

Finanssiala ry:n ilmastoindikaattorikyselyt alkoivat vuonna 2018, ja nyt kysely toteutettiin viimeistä kertaa. Aika ja sääntely on osin ajanut kyselyn ja sen indikaattoreiden ohi.

”Kyselyä aloitettaessa sekä sääntelyn että erilaisten raportointivelvoitteiden määrä oli paljon pienempi. Yhtiöt keräävät isot määrät dataa kestävyysraportointia varten ja raportoivat paljon entistä tarkemmin, joten kyselyn merkitys jäisi jatkossa pieneksi.”, Saramäki kertoo.

Myös kyselyn vastaajamäärä on vuosien mittaan vähentynyt. Ensimmäisenä vuonna kyselyyn vastasi 23 finanssialan yhtiötä tai konsernia, tänä vuonna enää 14.

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö