FINEllä vahva mandaatti – finanssiyhtiöt noudattavat suosituksia tunnollisesti

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ratkoo näihin liittyviä riitoja. Palvelu on asiakkaille maksuton. Kuva: Ilja Petrov/Shutterstock
  • Finanssiyhtiöt noudattavat FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan ratkaisusuosituksia tunnollisesti.
  • FINEen tuli 9 500 yhteydenottoa vuonna 2022.
  • Suurin osa yhteydenotoista koski kotivakuutuksia ja huijauksia.
  • Yksi yhteydenotoissa näkynyt kipupiste on asiakkaiden vaikeus saada ongelmatilanteessa yhteys pankkiin tai vakuutusyhtiöön.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vuosikertomus sisältää keskeisiä havaintoja sekä tilastoja vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden neuvonnasta ja riidanratkaisusta. FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ratkoo näihin liittyviä riitoja. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Finanssiyhtiöt noudattivat FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan antamia suosituksia 96 prosenttisesti vuonna 2022. FINEn toiminnan ja sen uskottavuuden kannalta sitoutumisella on iso merkitys. Tehokkaalla riidanratkaisulla voidaan edistää yleistä luottamusta finanssialan hyviä toimintatapoja kohtaan ja parantaa asiakaskokemusta ongelmallisissa tilanteissa.

FINE arvioi vuosikertomuksessaan, että kohonnut korkotaso kasvattaa tulevaisuudessa yhteydenottojen määrää erityisesti pankkiasioissa. Henkilövakuutuksiin liittyvät yhteydenotot ovat kasvussa jo nyt, ja FINE arvioi, että tuloillaan on tapauksia, jotka liittyvät vakuutuksenantajalle asetettuun velvoitteeseen selvittää vakuutuksen hakijan vakuutustarve.

Yksi kipupiste yhteydenotoissa ei liity yksittäiseen vakuutus- tai pankkiasiaan vaan asiakkaan vaikeuteen saada ongelmatilanteissaan suora yhteys pankkiin tai vakuutusyhtiöön. Asiakkailla on ollut vaikeuksia saada yhteys tilanteessa, joka edellyttäisi henkilökohtaista palvelua tai vähintäänkin nopeampaa palvelua sähköisissä kanavissa.

Yhteensä yhteydenottoja tuli viime vuonna 9 500 kappaletta. Eniten kysyttiin kotivakuutuksiin, lähinnä vahingon korvattavuuteen ja vesivahinkoihin liittyvistä asioista. Pankkiasioissa huijauksiin liittyneiden tapausten määrä jatkoi kasvuaan.

”Pankkiasiakkaiden yhteydenotot lisääntyivät edellisvuodesta huijausviesteihin ja korttien väärinkäyttöön liittyvien kysymysten takia. Toisaalta kotivakuutukset ja vesivahingot ovat kestoaihe: vesivahinko on tulipalon jälkeen kotitalouden merkittävin riski ja kuluerä – jos vakuutuksessa tai sen ehdoissa on jotain epäselvää, on tärkeää kysyä apua”, sanoi FINEn toimitusjohtaja Anu Koskenvuo FA:n haastattelussa helmikuussa.